52 – İşte böyle… Senin hemşehrilerinden önceki ümmetlere ne zaman bir elçi geldiyse mutlaka ona muhatapları büyücü veya deli dediler.
53 – Birbirlerine tavsiye mi ettiler aralarında anlaştılar mı ki hep aynı şeyleri söylediler? Hayır böyle bir tavsiye yok ama onlar azgınlıkta müşterekler. İşte ondan böyle söylerler.
* Zâriyât Sûresi
Ayet |

ALINTIDIR.