54 – Sen de onlardan yüzçevir yeterince onlara hakkı anlatmaya çalıştığından artık bundan ötürü seni kimse ayıplayamaz.
55 – Bununla beraber yine de hatırlatıp öğüt ver. Zira gerçeği hatırlatıp nasihatta bulunma inananlara ve inanacaklara fayda verir.
* Zâriyât Sûresi
Ayet |

ALINTIDIR.