56 – Ben cinleri ve insanları sırf Beni tanıyıp yalnız Bana ibadet etsinler diye yarattım.
* Zâriyât Sûresi
Ayet

ALINTIDIR.