59 – Muhakkak ki şimdiki zalimlerin de daha önceki meslekdaşlarının payı gibi bir azap payı vardır. Acele etmelerine hiç gerek yok nasılsa ona kavuşacaklar!
60 – Ama tehdit olundukları o gün de gelince çekeceklerinden dolayı vay o kâfirlerin haline!
* Zâriyât Sûresi
Ayet |

ALINTIDIR.