“Şüphesiz ki Allah kıskanır. Mümin de kıskanır. Allah’ın kıskanması haram kıldığı şeyleri müminin işlemesidir.”
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 4959
Hadis |

ALINTIDIR.