Yabancı bir kadını öpen biri Hz. Peygamber’e geldi ve olayı anlattı. Bunun üzerine: Gündüzün iki tarafında ve gecenin bazı saatlerinde dosdoğru namaz kıl. Şüphesiz ki iyilikler kötülükleri giderir. Bu öğüt almak isteyenlere büyük bir hatırlatmadırayeti nazil olunca o zat: Ey Allah’ın Resulü! Bu yalnız benim için mi? diye sordu. Allah Resulü (a.s. “Ümmetimden onu yapan herkes içindir” buyurdu.
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 4963
Hadis |

ALINTIDIR.