Ben Ona Koşarak Varırım

Ben ona koşarak varırım


Allah Resulü (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz Aziz ve Celil Allah şöyle buyurur: Ben kulumun beni zannettiği gibiyim. Kulum beni anarken ben muhakkak onunla beraber bulunurum. Eğer o beni gönlünde gizlice zikrederse ben de onu gönlümde zikrederim. Eğer o beni bir cemaat içinde zikrederse ben de onu o cemaatten daha hayırlı bir cemaat içinde zikrederim. Kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. Kulum bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. o bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak varırım.”


Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 4832


Hadis |


ALINTIDIR.