35 – Onlar bir Yaratan olmaksızın mı yaratıldılar?
Yoksa kendi kendilerini mi yarattılar?
36 – Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar?
Hayır onlar kesin bilgiye ulaşmaya gitmezler.
* Tûr Sûresi
Ayet |

Alıntıdır.