“Sizden hiç biriniz ölümü temenni etmesin ve ölüm kendisine gelmeden evvel ölümü dilemesin. Çünkü biriniz öldüğü zaman ameli kesilir. Ve muhakkak ki ömür Müminin ancak hayrını artırır.”
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 4843
Hadis |

Alıntıdır.