37 – Yoksa Rabbinin hazineleri onların mı yanında? Yoksa kâinatı onlar mı yönetiyorlar?
38 – Yoksa onların yükselmelerini sağlayan bir merdivenleri kuleleri var da o sayede mi göklerin haberlerini dinliyorlar?
Öyleyse o haber dinleyenleri kim ise meleklerin sözlerini dinlediğine dair kesin bir delil getirsin!
39 – Yoksa kız çocukları O’nun da erkekler sizin mi?
40 – Yoksa onlardan vahyi tebliğ risalet ve irşad hizmetlerinden ötürü bir ücret istiyorsun da
onlar ağır bir borç yükü altında eziliyorlar mı?
* Tûr Sûresi
Ayet |

Alıntıdır.