Hz. Aişe (r.ah.) Allah Resulü’nün (a.s.) şöyle buyurduğunu nakletmiştir: “Her kim Allah’a kavuşmayı severse Allah da ona kavuşmayı sever. Her kim de Allah’a kavuşmaktan hoşlanmazsa Allah da ona kavuşmayı hoş görmez” buyurdu. Ben: Ey Allah’ın Peygamberi bu ölümden hoşlanmamak mıdır? Öyle ise bizler hepimiz ölümden hoşlanmayız dedim. Bunun üzerine Allah Resulü: “Öyle değil lâkin Mümin Allah’ın rahmeti ile rızası ile ve Cenneti ile müjdelendiği zaman Allah’a kavuşmayı sever Allah da o mümin kula kavuşmayı sever. Kâfir olan ise Allah’ın azabı ile hoşnutsuzluğu ile müjdelendiği zaman Allah’a kavuşmaktan hoşlanmaz Allah da ona kavuşmaktan hoşlanmaz.”
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 4845
Hadis |

ALINTIDIR.