Dile hafif mizanda ağır Allah’a sevgili olan iki kelime (iki cümlecik) vardır. Bunlar: Subhanallahi ve bi-hamdihi subhanallahi’l-azim (Allah’ı ona hamd ederek tesbih ederim büyük Allah’ı tesbih ederim)’dir.”

Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 4860

Hadis |

ALINTIDIR.