24 – Ne o insanoğlu kurduğu her hülyaya içinden geçen her şeye nail olur mu sanıyor? [4123]
25 – Hayır öyle değil! Âhiret hayatı da dünya hayatı da Allah’ın elindedir. Kime ve neyi vereceğini Kendisi takdir eder.
26 – Nitekim göklerde nice melaike var ki Allah’ın dilediği ve razı olduğu kimseler hakkında geçerli olması için izin çıkmadıkça onların şefaatleri asla fayda vermez. [2255; 3423]
* Necm Sûresi
Ayet |

ALINTIDIR.