Biz bir seferde Peygamber’in maiyetinde bulunduk. İnsanlar tekbir getirirken seslerini yükseltmeğe başladılar. Bunun üzerine Peygamber (a.s. “Ey insanlar kendinize acıyınız! Çünkü siz ne sağıra dua ediyorsunuz ne de gaibe. Muhakkak ki siz en iyi işiten ve size çok yakın olana dua ediyorsunuz. Ve O her zaman sizinle beraberdir” buyurdu. Ebu Musa dedi ki: Bu sırada ben Peygamber’in arkasında idim ve: Güç ve kuvvet ancak Allah’a mahsustur! sözlerini söylüyordum. Allah Resulü: “Ey Abdullah b. Kays! Ben sana Cennet hazinelerinden bir hazineyi göstereyim mi?” buyurdu. Ben de: Evet Ya Resulüllah! dedim. Resulüllah: “La havle ve la kuvvete illa bi’llah de” buyurdu.
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 4873
Hadis |

ALINTIDIR.