27 – Evet âhirete inanmayanlardır ki melaikeyi Allah’ın kızları iddia ederek onlara kız isimleri takarlar. [4319]
28 – Onların buna dair hiçbir bilgileri yoktur.
Sadece ve sadece zanna tâbi oluyorlar.
Oysa zan hakikat karşısında ne ifade eder ki!
* Necm Sûresi
Ayet |

ALINTIDIR.