29 – O halde Bizi anmaktan bu Yüce Kitabımızı dinlemekten uzak duran ve dünya zevkinden başka bir şey istemeyen kimseleri sen de bir tarafa bırak!
30 – Onların bilgi seviyesi ancak bu kadardır; bildikleri bilecekleri budur.
Senin Rabbin kimin yolundan saptığını kimin doğru yolda yürüdüğünü pek iyi bilir.
* Necm Sûresi
Ayet |

ALINTIDIR.