Ebu Hureyre’den (r.a.) rivayet edildiğine göre:
Hz. Peygamber (a.s.) kötü hükümden bedbahtlık erişmesinden düşmanların gülmesinden ve belanın çetinliğinden Allah’a sığınırdı.
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 4880
Hadis |

ALINTIDIR.