“Allahım! Günahımı bilgisizliğimi her işimde israfımı ve benden daha iyi bildiğin bütün kusurlarımı mağfiret eyle. Allahım! Ciddi hâlimi şakamı hatamı ve bilerek işlediğimi affeyle. Bunların hepsi bende vardır. Allahım! evvelden yaptığım sonradan yapacağım gizlediğim açığa vurduğum ve benden daha iyi bildiğin bütün günahlarımı mağfiret eyle. Öne geçiren ancak sensin. Geriye bırakan da sensin ve sen her şeye kadirsin.”
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 4896
Hadis |

ALINTIDIR.