Allah Resulü (a.s.) her zaman şöyle der idi: “Bir Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah ordusunu aziz kıldı kuluna da yardım etti. Tek başına da kavimlere galebe çaldı. Allah’tan başka hiç bir şey yoktur.”
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 4903
Hadis |

ALINTIDIR.