Allah’ın Peygamber’i (a.s.) sıkıntı esnasında şöyle buyururdu: “Azamet ve vakar sahibi Allah’tan başka ilah yoktur. Büyük Arş’ın sahibi Allah’tan başka ilah yoktur. Göklerin Rabbi yerin Rabbi ve kıymetli Arş’ın Rabbi Allah’tan başka mabud yoktur.”
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 4909
Hadis |

ALINTIDIR.