4 – Oysa onlara kendilerini inkârdan vazgeçirecek ibretler ihtiva eden nice olaylar bildirilmişti!
5 – Bunlar son derece üstün hikmettir. Ama ne fayda uyarmalar kâr etmiyor. [6149; 10101]
* Kamer Sûresi
Ayet |

ALINTIDIR.