6 – Sen de şimdi onları kendi hallerine terket. Gün gelir bir münâdî hiç de hoşa gitmeyen insanın görür görmez kaçacağı bir yere çağırır.
7 – Gözleri korkudan önlerine eğildikçe eğilmiş dehşet içinde mezarlarından çıkar yayılmış çekirgeler gibi her tarafı dalga dalga kaplarlar.
8 – Boyunlarını çağıran münâdîye doğru uzatmış vaziyette kâfirler: “Bugün çok zorlu bir gün işimiz bitik” derler.
* Kamer Sûresi
Ayet |

ALINTIDIR.