9 – Kendilerinden önce Nûh kavmi de Peygamberi yalancı saydı ve: “Bu delinin teki!” dediler. Onu incittiler tebliğini engellediler.
10 – O da: “Ya Rabbî ben mağlubum artık Sen bana yardım et!” dedi.
11 – Biz de derhal boşalan bir su ile göğün kapılarını açtık.
12 – Yeri pınar pınar fışkırttık. Öyle ki her iki su kütlesi takdir edilen o işin olması için birleşti.
* Kamer Sûresi
Ayet |

ALINTIDIR.