Allah Resulü’nün (a.s.) şöyle buyurduğunu bildirmiştir: “Şüphesiz ki sizler kendinizden önce gelen milletlerin yoluna karışı karışına arşını arşınına muhakkak uyacaksınız. O kadar ki şayet onlar bir kelerin deliğine girseler siz de muhakkak onların arkasından gideceksiniz.” Biz: Ey Allah’ın Resulü! bunlar Yahudilerle Hristiyanlar mıdır? diye sorduk. Allah Resulü: “Başka kim olacak” buyurdu.
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 4822
Hadis |

ALINTIDIR.