18 – Âd halkı da Peygamberlerini yalancı saydı. Nasılmış Benim cezalandırmam ve tehdidim! Görsünler bakalım!
19 – Biz onların üstüne o talihsiz mi talihsiz günde her şeyi söküp atan bir kasırga gönderdik.
20 – Öyle ki insanları kökü sökülmüş içi boş hurma kütükleri gibi fırlatıp atıyordu.
* Kamer Sûresi
Ayet |

ALINTIDIR.