“İlmin kaldırılması cehlin kökleşmesi içkinin içilmesi zinanın açıktan yapılması Kıyamet alâmetlerindendir” buyurmuştur.
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 4824
Hadis |

ALINTIDIR.