23-25 – Semûd halkı da Peygamberlerini yalancı saydılar ve: “Yani biz dediler içimizden bir adamın peşinden mi gideceğiz? Böyle yaparsak doğrusu sapıtmış ve çıldırmış oluruz! Ne o yani bu kitap içimizden bula bula onu mu buldu o mu buna lâyık görülmüş? Hiç de öyle değil bilakis o yalancının küstahın tekidir!”
26 – Biz de Peygamberleri Salih’e dedik ki: “Sen hiç üzülme! Asıl kimin yalancı ve küstah olduğunu yarın öğrenirler!”
* Kamer Sûresi
Ayet |

ALINTIDIR.