“Şüphesiz Allah ilmi insanlardan çekip almakla değil alimlerin ruhlarını kabzetmek suretiyle kaldıracaktır. Nihayet hiç bir alim bırakmayınca insanlar kendilerine cahil bir takım kimseleri başkanlar edinirler. Bunlara sorulur onlar da bilgisizce fetva verirler de hem kendileri saparlar hem halkı saptırırlar.”
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 4828
Hadis |


ALINTIDIR.