“Her doğan ancak fıtrat üzere doğar. Bundan sonra anası babası onu Yahudi yaparlar Hristiyan yaparlar Mecusi yaparlar. Nitekim hayvanın derli toplu bir hayvan doğurduğu gibi. Bu hayvanda hiç bir kesik aza görüyor musunuz?”
Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 4803
Ayet |

ALINTIDIR.