Göz Zinası Bakmaktır
“Allah Adem oğluna zinadan nasibini takdir etmiştir. Hiç şüphesiz bu akıbete erişecektir. İmdi göz zinası bakmaktır dil zinası da konuşmaktır. Nefis temenni eder ve iştahlanır. Tenasül uzvu ise bunu ya tasdik eder gerçekleştirir yahut (bırakarak) yalanlar.”

Sahih-i Müslim’deki hadis numarası: 4801
Hadis

ALINTIDIR.