Kıyamet gününde insanlar cennet ve cehennem ehli olarak iki gruba ayrılır diye bir söylenti olmasına karşın Kuran şunu söyler:


O beklenen müthiş olay olduğunda
Onun gerçekleşmesini artık yalanlayan çıkmaz.
Kimini alçaltır kimini yükseltir.
Yerin sallanıp sarsılacağı
Ve dağların paramparça edileceği zaman
Artık o toz duman haline gelmiştir.
Sizler de üç sınıfa ayrılırsınız.
Mutlular ne kadar da mutludurlar!
Mutsuzlar ne kadar da mutsuzdurlar!
Bir de ileri geçen öncü elitler vardır.

Vakıa suresi 1-10

Surenin devamında Allah önce kendisine yaklaştırılanları sonra cennetlikleri en son da cehennemlikleri anlatıyor. Allah bizleri cennet cehennem ve daha üst seviyede bir cehennem ehli olarak da üç gruba ayırabilecekken sonsuz merhamet ve şefkat sahibi olduğu için bunun tam tersini yapıyor ve bize Berr ismini Gafur ismini gösteriyor. Allah dilese cenneti hiç vaat etmeyebilirdi. Ya da inkarcıları nankörleri cehenneme atıp kendisine uyanları diriltmeyerek toprağın içinde bırakabilirdi. Vakıa suresi tüm diğer sureler gibi defalarca bıkmadan okunabilecek ders çıkartılabilecek bir suredir.


Eğer o yaklaştırılanlardan ise;
Rahatlık güzel rızık ve nimetlerle dolu cennet var ona.
Eğer kutlu uğurlu kişilerdense
“Selam sana kutlu ve uğurlu kişilerden!” denir ona.
Eğer yalanlayan sapıklardansa;
Kaynar sudan bir ziyafet
Ve cehenneme salıverilme var ona.