Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Lightbulb Nâdî Aliyyen Mazharil Acaib Duası.


  Nâdî Aliyyen Mazharil Acaib Duası.


  HZ MUHAMMEDİN(S.A.V) UHUD SAVAŞINDA BIR KUYUYA SIGINDIGINDA VE COĞU MUSLUMANIN SAVAŞTAN KACTIGINDA HZ ALİ YE ÇAĞIRDIGI DUA HZ CEBRAILIN HZ PEYGAMBERE(S.A.V) OKUMASINI BELIRTTIGI DUA

  VE HZ ALİ DUA SONUCU SAVAŞ YERINDE BELIRIR HZ PEYGAMBERİ(S.A.V) KUYUDAN CIKARIR ONUNDE SIPER OLUR VE KAFIRLERI OLDURUR SONRA HZ ALININ KILICI KIRILIR VE GOKTEN ZULFUKAR INER HZ ALI KAFIRLERI OLDURMEYE DEVAM EDER HZ MUHAMMED(S.A.V.) ŞU SOZLERI HAYKIRIR....


  LE SEYFE ILLA ZULFİKAR VELE FETA ILLA ALİ

  YANI ZULFİKARDAN KESKIN KILIÇ ALİDEN ÜSTÜN YİĞİT YOKTUR................

  DUANIN OKUNUŞU


  NADA ALİYYEN MAZHARIL ACAİB TECÜDHÜ AVNEN LEKE FINNEVAİB LİY İLALLAHİ HACETİ KULLİ HEMMİN VE ĞAMMİN SEYENCELİY Bİ NUBUVVETIKE YA MUHAMMED BI VILAYETIKA YA ALİYYU YA ALİYYU YA ALİY EDRIKNIY VE ALEYYE MAHVILIY


  TURKCE


  ALİYE CAGIR
  ACAIBLERIN ZUHUR ETTIGINI GORECEKSIN. SENIN EN SIKINTILI ANINDA ONU SANA YARDIMCI BULACAKSIN. BENİM ALLAH-U TEALA'YA HACETİM VAR. BÜTÜN GAM VE KEDERLERİMİN GİTMESİ İÇİN. BUNLARIN HEPSI SENIN NUBUVVETINLE OLACAK YA MUHAMMED SENİN VELAYETİNLE OLACAK YA ALİ YA ALİ YA ALİ BENİ İDRAK ET VE BENDEN TARAFA DON.

  BORKED 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Lightbulb  NÂDÎ ALİ DUASI

  (Nâdî Aliyen mazharil acaip tecid hü avnen leke finnevâip liy ilâllahi hâcetiy külli hemmin ve gammin seyenceliy bi Nübüvvetike ya Muhammed bi vilâyetike ya Aliyyü ya Aliyyü Ya Aliy edrikniy ve aleyye mahviliy.)

  Manâ'sı:
  Ali'ye çağır acaiblerin zuhur ettiğini göreceksin. Senin sıkıntılı zamanında onu sana yardımcı bulacaksın. Benim Allahu Teâlâ'ya hacetim var. Bütün gam ve kederlerimin gitmesi için. Bunların hepsi senin nübüvvetinle yâ Muhammed senin velâyetinle (senin yapmanla senin hürmetine) olacak. Yâ Ali yâ Ali yâ Ali beni idrâk et benden tarafa dön.

  (Hadîs-i Şerîf REH No: 2553)
  Manâ'sı:
  Üç kişi (yardıma) koşmuştur: Mûsâ (as)'ya Yûşe b. Nûn İsâ (as)'ya Habîbünneccar Muhammed (sav)'e Ebû Tâlib oğlu Ali.

  (Hadîs-i Şerîf REH No: 2183)
  Manâ'sı:
  Peygamberimiz (sav) Hz. Ali'yi kasdederek:
  – Allah'ım ona yardım et onun sebebiyle de yardım et onu esirge ve onun sebebiyle de esirge. Ona yardım et onun sebebiyle (halka) yardım et! Onu seveni sev ona düşman olana düşman ol Allah'ım! buyurdular.

  Peygamberimizin Hz. Ali'ye "Ya Ali beni idrâk et benden tarafa dön" diye çağırmasıdır. Medine'de bekçi kalan hurma ağacının başında gözcü duran Hz. Ali bu sesi duyarak hurma ağacından inip ata bindi. Yolda kaçıp gelen Ashâbı gördü.

  – Geri dönün neden harb etmiyorsunuz? dedi. Onlar:
  – Muhammed öldü. Biz de kaçtık dediler. Hz. Ali:
  – Ölmedi sağdır. Ben şimdi sesini duydum. Geri dönün dedi.

  Kuşağını çıkarıp mızrağının başına dikti. Bu sizin bayrağınız olsun.
  Toplanın gelin dedi ve kendisi atını sürdü. Peygamberimiz (sav)' in düştüğü kuyunun başında çok kuvvetli muhârebe oluyordu. Hz. Ali (ra) hepsini dağıttı. Peygamberimizi sarp çok yokuş dik bir yere koydu. Çünkü kâfirlerin hücumu aralıksız devam ediyordu. Hz. Ali'nin elindeki kılıç kırılmıştı. Peygamberimiz kendi kılıcı olan Zülfikar'ı Hz. Ali'ye verdi. Artık sarp yere gruplar hâlinde gelmiyorlar tek tek geliyorlardı. Hz. Ali her geleni öldürüyordu. Kâfirler dağılmış kimse gelemez olmuştu.

  Peygamberimiz (sav) şöyle buyurdu:
  Hadîs-i Şerîf:

  Manâ'sı: Ali'den başka fethedici yoktur. Zülfikâr'dan başka kılıç yoktur.(H. Muhammed Bilâl-i Nadirî Hz. vaaz bandından alınmıştır.)
  Çünkü bir tek Hz. Ali harp ediyor. Bir tek Zülfikâr harp ediyordu.
  Bilâl Babam buyurdu ki:

  İşte bu dîn böyle meydana geldi dedi.
  (Sahîh-i Buhâri Tecrîd-i Sarîh Cild 10 sayfa 186'da şöyle kaydedilmiştir.)

  "Resûl-ü Ekrem efendimiz şöyle buyurmuştur:
  – Uhud bir dağdır o bizi sever biz de onu severiz."
  Uhud vak'ası; Kur'ân-ı Mübin'in Â'li İmrân sûresinde tasvir buyurulmuştur. İbn-i İshâk'a göre Allahu Teâlâ Â'li İmrân sûresinden altmış Âyeti Uhud muharebesi hakkında inzal buyurmuştur.

  (Sûre-i Â'li İmrân Âyet 121)

  Meâl'i: Habibim (Uhud günü) gündüzün erken bir zamanında ailenin yanından ayrıldığından ve (harb sahasına gelerek) mü'minleri kıtal için münasip yerlere yerleştirdiğin zamanı hatırla. Allah (söylenen her sözü) çok iyi işitir. Gönüllerden geçen hatıraları tamamiyle bilir.

  Peygamberimiz (sav)'e Allah'tan gelen emri Cebrâil (as) Peygamber Efendimiz (sav)'e bildirir ona göre hareket ederdi. Cebrâil (as)'ın gelmediği zaman Allah'ın kalbine doğdurduğu ilhâmla hareket ederdi. Bunun ikisi gelmediği zaman rüya ile amel ederdi. Bunların hiç birisi ile bildirmezse Ashâb'la müşâvere yapardı. Onların fikrini alırdı. Onun için müşâvere sünnettir. Bu Hendek savaşı da müşâvere ile oldu

  Sıkıntılı zamanlarda ve bir hacetin giderilmesi için şu şekilde okunur
  151 defa


  (Nâdî Aliyen mazharil acaip tecid hü avnen leke finnevâip liy ilâllahi hâcetiy külli hemmin ve gammin seyenceliy bi Nübüvvetike ya Muhammed bi vilâyetike ya Aliyyü ya Aliyyü Ya Aliy edrikniy ve aleyye mahviliy.)

  11 defa
  Vallahu A'lemü bi A'daiküm ve kefa billahi veliyyen ve kefa billahi nasiyra ve kefa billahi hasiyben ve kefa billahi vakiyla ve kefa billahi hadiyen ve kefa billahi nasiyra ve kefallahül mü'miniynel gıtale ve kanallahü gaviyyen aziyza ve kefa billahi bi zünübi ibadihi habiyren basiyra vela havle vela kuvvete illa billahil Aliyyül aziym.(El-fatiha her bitişinde yani 11kez)

  11defa
  AllahAllah gurbetiy Ya Rasulallah ferriç kürbetiy.

  alıntı

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart  Kullarım beni senden sorarlarsa (bilsinler ki) gerçekten ben (onlara çok) yakınım. Bana dua edince dua edenin duasına cevap veririm. O hâlde doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar bana iman etsinler.Kuran 2:186


  Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ ali Muhammedin. Bismillahirrahmanirrahim. Nâdi Aliyyen mazharal-acâib teciduhu avnen leke fi’n-navâib: lî ila’llahi hâceten. Küllü hemmin ve gammin seyencelî bi-azametike ya Allahu ya Allahu ya Allah. ve binûri nübüvvetike ya Muhammed ya Muhammed ya Muhammed ve bi sırrı velayetike (sesli olarak ) yâ Ali yâ Ali yâ Ali. salavat-ı şerif: Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ ali Muhammedin. Başlangıçta ve sonunda 11 salavat getirilir.Nadi Ali Duası günlük 14 defa okunur.5 Vakit namazın arkasından 5 defa okumayı alışkanlık hale getir.Kıbleye dönük abdestli ve temiz olmalısın.Özel günlerde ara verilir.

  Nadi Ali Kebir Duası (Uzun Hali) Kullanışı 1-Borçları ödeyebilmek için her namazdan sonra 22 defa okunur. 2-İstekler için cuma gecesi 14 defa öncesinde 100 salavat her birde hedefini söyle salavat:"Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed" 3-Mülkiyet almak için sabah namazdan sonra 9 defa okunur. 4-İdrar sorunu için 7 defa 5-Kolay doğum için 5 defa

  Bismillahirrahmanirrahim nadi eliyyen mezherel ecaib tecidhu evnen leke fin nevaib.li ilhi haceti ve aleyhi muevveli kullema emertehu ve remeytu mungezi .fi zillillahi ve yuzlillahu li.ed'uke kulle hemmin ve gemmin seyenceli. Bi azametike ya allah. Bi nubuvvetike ya muhammed. Bi velayetike ya ali ya ali ya ali. Edrikni bi heggi lutfukel hefi. Allahu ekber .ene min şerri e'daike beri. Allahu samedi min indike mededi. Ve alyke mutamedi. Bi heggi iyyake ne'budu ve iyyake nestein. Ya ebel geys egisni. Ya ebel heseneyni edrikni. Ya seyfellahi edrikni. Ya beballah edrikni. Ya huccetallahi edrikni. Ya veliyallahi edrikni. Bi heggi lutfukel'hefi. Ya gehhar tegehherte bigehri vel gehru fi gehri ke ya gehhar. Ya gahirel. Eduvv. Ya velliyel veli. Ya mezherel ecaib ya murteza ali. Remeyte men beğa eleyye bi seh milahi ve seyfillahil gatili. Ufevvizu emri ilallah. Innallahe besirun bil ibad ve ilahikum ilahun vahidun. La ilahe illa huverrahmanurrahim. Edrikni ya giyasel musteğisin ya delilen muteheyyirin. Ya emanel haifin. Ya muinel mutevekkilin. Ya rahimel mesaikin ya ilahel alemin birehmetike ve sallallahu ela seyyidine muhammedin ve alihi ecmain. Vel hemdulillahilrabbilalemin. Sadagallahul aliyyulazim.

  Nadi Ali Duası Fazileti ve Faydaları Kullarım beni senden sorarlarsa (bilsinler ki) gerçekten ben (onlara çok) yakınım. Bana dua edince dua edenin duasına cevap veririm. O hâlde doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar bana iman etsinler.Kuran 2:186 Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ ali Muhammedin. Bismillahirrahmanirrahim. Nâdi Aliyyen mazharal-acâib teciduhu avnen leke fi’n-navâib: lî ila’llahi hâceten. Küllü hemmin ve gammin seyencelî bi-azametike ya Allahu ya Allahu ya Allah. ve binûri nübüvvetike ya Muhammed ya Muhammed ya Muhammed ve bi sırrı velayetike (sesli olarak ) yâ Ali yâ Ali yâ Ali. salavat-ı şerif: Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ ali Muhammedin. Başlangıçta ve sonunda 11 salavat getirilir.Nadi Ali Duası günlük 14 defa okunur.5 Vakit namazın arkasından 5 defa okumayı alışkanlık hale getir.Kıbleye dönük abdestli ve temiz olmalısın.Özel günlerde ara verilir. Nadi Ali Duası EvlilikNikahEvlenme Teklifi ve Dilekler Amaçlı. 1. Nikah dileğin kimse için: Kıble yönünde sabah namazı sonrası 25 kez Oku 2. Evlilik İstek: 40 veya 41 gün 1000 veya 110 veya 400 veya 100 veya 313 okuyun onun / Evlilik vb kez günlük (onun size bağlıdır) sonra 40/41 gün dua İstek / Evliliğini. başlayan ve 11 kez salavat-ı şerif ile başla ve bitir. 3. Arzular / Evlilik için: En güçlü En iyi 1000 defa Nadi Ali oku 4. Düğün için: 11 salavat ile başla ve bitir. Yatsıdan sonra kız / erkek evlenmek isterseniz Okuyun daha sonra 2 rekat Nafile namazı kıl 11 kez nadi -ali duası & 100 kez "Ya Allah " Ya-Vehab" 40 gün 5. Her İstek İçin: sabah namazdan sonra 7 gün boyunca 41 defa okundu. 6. Evlilik için: Bir kız / erkek evlenmek isterseniz 21 kere salavatı şerif ile başlayın ve bitirin 101 defa okunur. 40 gün 7. Dilekler / Arzular / Düğün İçin: 11 kez salavat-ı şerif ile başlayın ve bitir 110 defa okundu. 40 gün için. (En iyi) 8. Umut için: 18 gün boyunca 25 defa okunur. 9. Herhangi İstek için: 12 gün için 170 defa 10. Gerginlikler / Dilekler İçin: 41 defa 11. Başlangıçta Evlilik için: 11 kez salavat-ı şerif ile başlayın ve bitir. 100 defa okundu. 40 gün için. 12. Herhangibir umut istek için : 11 defa 13. Başarı için: 5 gün boyunca 400 defa okundu. 14. Gerginlik çıkmaması için: 11 kez salavat-şerif ile başlayın ve bitirin 110 defa okundu. 15. İstek / Evlilik için: 1018 defa okundu (En güçlü) 16. Umut Başlarken için: günlük 24 defa okundu. 17. Herhangi Dilek için: 70 gün süreyle 12 defa okundu. 18. Herhangi umutlar için: günlük 36 veya 66 defa okundu. 19. Aşk için: Ellerinize 47 defa oku ve sevgilisi ya da herhangi biriyle görüşün. 20. Başarı için: böyle okuyun 2 rekatlı Namaz dua etmeliyiz. 70 kez daha e-dilek / ileri / gönderme veya Hazreti Ali bu Namazı kılardı. Fatihadan sonra 3 kere İhlas 21. dilek / zorluk ya da herhangi bir amaçla İş İçin 313 kez günlük oku 2 (En güçlü) için: onun / onu dilek / zorluk ya da herhangi bir amaç için 1000 kez günlük oku 23. İstek / Evlilik için: 313 defa 24 sizin İstek (En güçlü) göre Evlilik Aşk: 11 kez salavatı şerif ile başla ve bitir. 40/41 gün boyunca 400 defa 25. EvlenmeTeklifi için: 40 gün için İmsak ve yatsıdan sonra 100 defa okuyun. 26. Elinden geldiğince Nadi-Ali okuyun sevgili kalp ve evlilik için 27. Her İşte Başarı için: 5 gün boyunca 400 defa 28 Bazı kere Kalp için:.. Üzümlere 700 defa okundu ve yemek sunuyoruz. 29.Kendi üzerine Cuma günü sabah 47 kez oku kısmetin çıkar. 30.Sevgili Cuma sabahı Parfüme (Alkolsüz) 70 defa oku ve onu sevgiline hediye et 31. Zafer İçin: 5 gün boyunca 400 defa okundu. 32. Her türlü ihtiyaç için Kalp ile Nadi -Ali günlük okuyun. 33. Dileklerin yerine gelmesi için 2 rekat Namaz kılın sonra ​​Kaza-i-Hacet ​​duasını okuyun duadan sonra 1018 kez Nadi Ali duasını okuyun.sonra dua edin. 34. Özel Dua: bir banyo almak (gusül) daha sonra 2 rekat Namaz kıl sonra kaza-i hacet ​​duasını oku ve ardından 12 kez Nadi-Ali duasını Cami Mescidi'nde okuyun. İnşallah o kişi çok başarılı olacak. 35. Dilekler için: 12 gün için 170 defa okundu. 36. Diğerleri Kalp Aşırı Kontrol 10 gün 1000 defa okundu. 37. Her Dilekler için: 18 gün boyunca 25 defa okundu. 38. Okuyun Nadi Ali günlük elinden geldiğince: 39. Dilekler için: sonra Okuyun Sağ-da Nadi Ali her dua ve onun / onun isteklerini günlük okumak yerine getirmek için dua edin. 40. Nişanlanmak için: 21 defa salavat- ı şerifle başlayın ve bitirin 101 defa okuyun. 41. İlerleme yerine getirilmesi için: 50 kez Salı ve Çarşamba okuPerşembe Cuma 20 kez Cumartesi. 30 kere Pazar 40 kez pazartesi 60 kez ve salı 70 kez okuyun 11 kez salavat- şerif 42. İçin Dua yerine getirmek için :30 defa 43. Sevgili için: 11 kez İtibaren & salavat-ı şerif tişört üzerine okumaya biten 41 defa 44. Koca / Karı için: 11 kez İtibaren & salavat-ı şerif tişört üzerine okumaya biten 41 defa . 45. Arzular / Dilekler için: arzularını ve isteklerini yerine getirecek kadar okumak Asr namazından sonra 300 defa okundu. 46. Evlilik / Nikah sizin İsteğe göre:.. 100 kez su üzerine okuyup için başlarken ve biterken 11 salavat 47. Her Zafer İçin: 11 kez ve 11 salavat-ı şerif ile başla bitir. sabah namazı sonrası 11 defa okunur. 48. Aşk için: evlenme teklifi için tatlı üzerine 786 defa okunur. 49. Evlilik için 47 kez kendi üzerine nefes et. sabah namazından sonra Cuma günü okuyun. 50. Koca / Karı için: 47 kere sabah namazdan sonra kendi üzerine Cuma günü eşi için okuyun İnşallah Kocası onu sevecek 51. Herhangi Bir ​​Amaç:En Güçlü Formül : Nadi Ali duasını 12000 defa okuyun. 52. Karı - Koca Aşk için: 3 defa salavat-ı şerif ile başlayın ve bitirin içecek veya gıda üzerine 7 gün sabah namazdan sonra 21 defa okuyun.

  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart  1. Peygamber (s.a.v) Ziyaret için:
  günlük 7gün için 7 kez okuyun. 2. Güçlükler için: günlük 41 defa okuyun. 3. Hasta için yağmur suyuna 7 kez okunur. onun sağlığı dönene kadar. 4. Evin huzuru için: duvar kapı vb su üzerine 15 defa okunur ve serpilir. 5. Gerginliğin kaldırılması için: günlük 1000 defa okundu. 6. Haber almak ve Başarı için: 3 defa 7. Servet için: Fecr den sonra 91 kez günlük okuyun. 8. Rakipler ve Düşmalar için 18 defa okunur. 9. Bilgi için: günlük 77 defa okundu. 10. Rüyada olacakları görmek için günde 70 defa inanılmaz şeyler görürsünüz. 11. Zayıflık için: hasta 70 defa 12. Hastalığı için günde 10 defa 13. Ağır Hastalık için: İkindi sonrası günlük 25 defa okunur.. 14. Sağlık için: su ve içeceklere okuyun 15. Akrep ve Bit için: 7 defa 16. Büyüyü Kaldırmak için: su kuyusundan su alınır.ve 7 defa okunur.Banyo yapılır. 17. Sihirin Etkisi için: Yatsıdan sonra 32 kez günlük okuyun büyü onu etkilemez. 18. Kötü Gözler İçin: 3 gün boyunca 20 defa o kötü gözlerden kurtaracak. 19. Servet Fakirlikten Kurtulmak ve zengin olmak için :sabah namazdan sonra 3 gün boyunca 99 defa 20. Düşmanın dost olması için: Cuma günü 46 defa okunur. 21. Yoksulluğun ortadan kaldırılması için: Sabah ve Yatsıdan sonra 3 kez salavat ile başlayın ve bitirin. 70 defa duayı okuyun. 22. Büyük Bilgi Kalp Gözü için: 7 gün boyunca su üzerinde 70 defa okuyup içiniz. 23. Kredi Borçları Ödemek için: Her Namazdan sonra başlayan ve 7 kez salavat ile başla bitir. 25 defa okuyun. 24. Borçlular için :gıda üzerine 25 defa içmek veya yemek 25. Sertlik gidermek için: Fecrden sonra Çarşamba Perşembe Salı ve Cuma 41 defa okundu. 26. Kötü Rüya İçin: 3 kez salavat.ile başla bitir. nadi ali ve nas suresini 7 defa okuyun 27. Görevde Yükselmek için: 3 kez salavat ile başla ve bitirin. 100 kez nadi ali ve 100 istiğfar okuyun. 28. Karı / Koca Aşk için: 3 kez salavat ile başla ve bitirin. içecek veya gıda üzerine 7 gün sabah namazdan sonra 21 defa Nadi Ali okuyun. 29. İşe Başlarken veya işi almak için 21 kez günlük Oku 11 salavatla başla bitir.ve yazıp üzerinde taşı 30. Şeytan Tasarruf için: Akşam sonrası 21 kez günlük okuyun. 3 salavatla başla bitir. 31. Gerginlik çıkmaması için: Her namazdan sonra 41 kez günlük okuyun. 32. Düşmana doğru Zafer İçin: Yatsıdan sonra 125 kez günlük okuyun. Ve dua edin. 33. Kötü rüya için: 3 salavatla başla ve bitir ve günlük 11 kez okuyun. 34. İyilik görmek için: Fecrden sonra 21 kez günlük Oku & dua. 35. Saygı İçin: Günlük 18 defa okundu. 36. Her Başarı için: 5 gün süreyle günde 400 defa okundu. 37. Arkadaşlık için: İyi toprağa 100 defa oku nehir veya denize toprağı atmak arkadaşlık isteyen onun adını söylesin. 38. Aşk için: üzümlere 700 defa okunur. 39. Sessizlik için: günde 10 defa okundu. 40. Korku için: günde 50 defa okundu. 41. Zorluklar İçin: 1000 defa okundu. 42. Hapishaneden Özgürlük için: günlük 160 defa okundu. 43. Gezginler için: gün batımından sonra 2 Rekat namaz kıl 12 defa dua o güvenle eve geldi. 44. İstek için: her namaz sonrası 5 defa nadi ali okuyun. 45. Kavga ve tartışmanın bitmesi için : 11 kez salavat ile başla bitir. her namaz sonrası 100 defa okunur. 46. Vahşi hayvan için: 11 kez salavat ile başlayın ve bitirin. her namaz sonrası Okuyun 47. Mide ağrısı için:. 11 kez salavat başlangıç ​​ve bitiş ile 7 defa ve suya okuyup içmek. 48. Karısı / Koca Aşk için: 11 kez salavatla başla ve bitir.gıda üzerine 101 defa okundu 49. Kötü Alışkanlıkların çıkarılması için: 11 kez salavat ile başla ve bitir.her namaz sonrası 21 defa okuyun. 50. Göğüs ağrısı için: 11 kez göğüs ağrısı ile ilgili İmsak / yatsı sonra 12 defa okundu. 51. Göz Ağrısı İçin: 7 defa salavat ile başlayın ve bitirin.Her namaz sonrası 11 defa Nadi Ali okuyun. 52. Şişme için: şişlik ağrı salavat başlangıç ​​ve bitiş 21 defa 7 gün boyunca 10 defa Nadi Ali okunur. 53. Kazık için: Su ve içecek okumak başlangıç ​​ve bitiş 21 salavat ile 10 defa Nadi Ali okunur. 54. Zayıflık için: 21 salavat ile başla ve bitir. 11 defa Nadi Ali okuyun. 55. Dükkan Mağaza Başarı için: duvarın her tarafına başlangıç ​​ve bitiş 11 salavat günlük 11 defa Nadi Ali okuyun. 56. Gözler zayıflığı için: suya 21 salavat ile başla bitir.40 defa Nadi ali okuyun. 57. Kulak Ağrısı İçin: 21 kez salavat ile başla ve bitir. Fecr den sonra 7 gün boyunca 7 defa okundu. 58. Baş ağrısı için: 7 salavat ile başla bitir.7 defa Nadi Ali duası oku 59. Ateş için: vücut okumak 7 salavat ile başla bitir.7 defa Nadi Ali duası oku 60. Güçlükleri için: 7 salavat ile başla bitir.7 defa Nadi Ali duası oku 61. Birlik Beraberlik için: herhangi bir kişi onu okuyabilir kardeşler / yakınları birlik 21 gün boyunca 21 defa okundu. 62. Kazanmak için: Fecr den ve Yatsı dan sonra 41 defa 63. Günah için: Cuma namazından sonra 100 defa 64. İstek için: yerine getirmek için : İkindi sonrası günlük 100 defa okundu. 65. Düşman karşısında Zafer İçin: Fecr den sonra 313 defa oku 66. Çocuk sahibi olmak için : 40 gün sabah namazdan sonra 21 defa oku ve dua et. 67. Zafer için: 40 gün Yatsıdan sonra 101 defa & Perşembe başlangıç ​​dua yeni ayın başlangıcında başlanır. 68. Saygı İçin: Her namazdan sonra 21 defa okundu. 69. Kalp Hastalığı için: Yatsıdan sonra 30 kere 7 gün okuyun. 70. Peygamber ve Umre Ziyareti için: Yeni ayın Perşembe günü Yatsıdan sonra 11 gün 1000 defa okundu. 71. Peygamberi rüyada görmek için: Yatsı Namazından sonra 100 kez salavat ile başla ve bitir. 500 defa oku 72. Her Sorununun Çözümü için: günlük 41 defa İnşallah onun sorunu çözüme ulaşacaktır. 73. Düşmanı yenmek için 18 defa okuyun. 74. Keder ve Üzüntünün gitmesi için: günlük 1000 defa 75. Özgürlük İçin Günlük 40 defa 76. HaysiyetSaygınlık ve Prestij için: günlük 500 defa okuyun. 77. Düşmanları durdurmak için: Her Namaz sonrası 10 defa okundu. 78. Bilgelik ve Bilgili İlim sahibi olmak için: günlük 77 defa okundu. 79. Hazine & Servet İçin : günde 70 defa okuyun. 80. Faydalı olmak için: günde 70 defa okundu. 81. Hastalıklar için: su üzerinde 70 defa oku ve iç. 82. Zayıflık için: 70 defa okuyun. 83. Tüm Hastalığı Temizleme :Akşam Namazı sonrası 28 kez defa okuyun. 84. hasta su üzerine okuyup içmeli 85. Matem & Üzüntü İçin Günlük Nadi Ali Okuyun. 86. Terör Korku ve Ölüm İçin :Günde 40 defa okuyun. 87. Sihirden Kurtarmak için: Yatsı Namazı sonrası 32 kez günlük okuyun. 88. Evdeki perilerin gitmesi için:11 defa okuyun. 89. Düşmanın gitmesi için günde 70 defa oku 90. Düşmana kendini gizlemek için günde 70 defa okundu. 91. Düşmanı Gönderen katılım için: Günlük 10 gün 1000 defa okuyun. 92. Rakipler üzerinde kontrol sağlamak için: Nadi Ali duasını günlük okuyun. 93. Düşmanla dost olmak için su üzerine 1060 defa okundu. 94. Sizin Karşı olanlar için: kendi üzerinize 3 kez okuyun. 95. Kendini Kurtarmak ve :Özgürlük İçin 40 defa okuyun. 96. Kontrol Edilemeyen Hastalık:.7 kez Nadi Ali duasını hasta su üzerine okusun.422 kere de "Ya Şafii" Oku 3 salavat ile başla ve bitir. 97. Bilgi içinde Zenginlik için: 7 gün boyunca su üzerinde 70 defa okuyup içiniz. 98. Kötü Alışkanlıklar dan kurtulmak ve Dilekler İçin : Akşam Namazı sonrasında başlangıç ​​ve bitiş 3 kez salavat ile 40 gün boyunca 40 defa Nadi Ali Duasını okuyun. 99. Allah'ın Sevgisine Ulaşmak için: Yatsı Namazı sonrasında 3 defa ve isteklerinizi için dua edin. 100. Allah'ın Korumasına Girmek İçin günlük Nadi Ali Duasını Okuyun. Eklenti 34840 Nadi Ali Duası Başlangıç salavat: Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ ali Muhammedin. Bismillahirrahmanirrahim. Nâdi Aliyyen mazharal-acâib teciduhu avnen leke fi’n-navâib: lî ila’llahi hâceten. Küllü hemmin ve gammin seyencelî bi-azametike ya Allahu ya Allahu ya Allah. ve binûri nübüvvetike ya Muhammed ya Muhammed ya Muhammed ve bi sırrı velayetike (sesli olarak ) yâ Ali yâ Ali yâ Ali. Bitiş salavat: Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ ali Muhammedin. 101. Hapisten kurtulmak için: 3 kişi 313 defa ve 40 gün boyunca aynı yerde dua etsin. 102. Şans için: Her Cuma namazı okuyun 100 defa okuyun.11 kez salavat-ı şerif ile bitiş 7 hafta boyunca bunu okuyun çok şanslı olacaksın. 103Güçlüklerin kaldırılması için Fecr den sonra Çar Perş Salı Cuma 41 defa okundu. 104. Korkunç Rüya İçin: 3 salavat ile başla ve 3 kez bitir. nadi ali ve nas suresi 7 defa okuyun. 105. Korkunç Rüya Çocuklar İçin: salavat ile başlayan ve 3 kez biten uyku öncesi 1 defa çocuğa Nadi-ali okuyun. 106 Kredi kartı borcu ödeme için:. Yatsı Namazı başlayın ve 7 kez salavat ile başla ve bitir.40 gün boyunca 40 defa okuyun. 107. Yoksulluğun bitmesi için:Beş vakit namazdan sonra 21 kez oku 108. İbadet İnşaat: Her Namazdan sonra 41 kez okuyun ve İbadet İnşaat için dua edin. 109. Kayıp olan eşyayı veya kişiyi bulmak için: 11 kez salavat ile başlayın ve bitirin. 1100 defa okundu ve kayıp veya kişinin bulunması için dua edin. 110. Hayırlı Çocuklar için: doğum sonuna kadar 9 ay boyunca günlük 41 defa suya oku ve iç. 111. Reklam veya iş almak için:. Yatsıdan sonra 100 kez Nadi Ali 11 kez salavat ile başlayın ve bitirin. 100 kez Estağfirullah okuyun. 112. Tasarruf için: 90 defa oku 113. İş Promosyon için: Her namazdan sonra 20 defa oku 114. Ödeme Maaş Artışı için: Her Namaz sonrası 41 gün boyunca 41 defa okuyun. 115. Bilgi Bilgelik içinde Zenginlik için: su üzerinde günde 70 defa okuyup içiniz. 116. Tedavi Çözüm için: su üzerinde 7 defa oku ve içiniz. 117 Zayıf Hafıza Tedavisi: Tuz üzerine 7 defa & Uyandıktan sonra uyku önce yemek yemeden önce olduğu gibi bu tuz tadı günde 6 kez bu tuz tadı. 3 ay kadar tadına. 118. Kalp yumuşaması için: İkindi namazından sonra 40 gün boyunca okumak kendini üzerine 41 defa / bu yüzden onun / kalbini başkalarına yumuşak hale gelmesi istiyor İnşallah 40 gün sonra. o / o kendini / kendini değişiklikleri görmek. 119. Diğerleri Kalp Yumuşatmak için: Birisi sabit kalbidir ve varsa / onun / kalbini onlara yumuşak haline istiyor bu yüzden o / o su üzerinde 41 defa gerektiğini veya herhangi bir yiyecek ve onlara yemek veya içmek için teklif okumak 40 gün arasında 40 gün. İnşallah için / onun / onu misyonu başarı olacaktır. 120. Kalp güçlendirilmesi için: 3 kez salavat & Kalp güçlendirilmesi dua ile başlayan ve biten her namazdan sonra 3 defa her gün okuyun. Ve dua ediyorum. 121. Dilek / zorluk İş için ya da herhangi bir amaçla 313 kez günlük oku 122.(En güçlü) için: onun / onu dilek / zorluk ya da herhangi bir amaç için 1000 kez günlük oku 123. Evlilik (En güçlü) İstek: 1000 veya 110 veya 400 veya 100 veya 313 okuyun veya göre onun / Evlilik vb kez günlük (onun size bağlıdır) sonra 40/41 gün boyunca günde okudum ve onun için dua İstek / Evliliğini. başlayan ve 11 kez salavat ile başla ve bitirin. 124 senin İstek (En güçlü) göre Aşk Evliliği İçin 11 kez salavat ile başlayın ve bitirin 40/41 gün boyunca 400 defa okundu ve dua edin. 125. İş Aramak için: o işi almak kadar 21 kez günlük Oku ve yaz üzerine 11 defa oku 126. Şeytandan Korunma: 3 kez salavat ile başla ve bitirin.akşam namazdan sonra 21 kez günlük okuyun. 127. Sorununun Çözümü için: 40 gün 125000 defa tek bir kişi wazoo & başlayan ve bakım ile 11 kez salavat ile başla ve bitirin. halkların bir grup okumak veya sadece bir gün içinde 125000 kez okuyabilirsiniz.sabah namazı veya yatsı döneminde bu okuyun. 128. Zayıf Hafıza için: Her Namaz sonrasında 11 kez günlük okuyun. 129. Dileklerin yerine getirilmesi için: Nadi-Ali Öğle 20 sonra ikindi sonrası 25 defa Fecr den sonra 30 defa böyle okumak Akşamdan sonra 15 defa toplam böyle günde 100 kez okundu Yatsı dan sonra 10 defa okundu. salavat ile başla ve bitrin. 130. Evlenme Nikah Teklifi İçin: 40 gün için bir kez daha okumak olmasaydı İnşallah onun / Evlilik / Nikkah veya Teklif geldi hem de namazından sonra kimseyle konuşmadan 40 gün için İmsak ve yatsıdan sonra 100 defa Nadi Ali okuyun. 131. Patron İçin: elinden geldiğince Nadi Ali okuyun. 132. Allah'ın Koruması: elinden geldiğince Nadi-Ali okuyun. 133. Elinden geldiğince Nadi Ali okuyun sevgili kalp aşk için:. Sevgiliyi yenmek için oku 134. Seyahatde Başarı İçin: Kıble 125 kez Nadi -Ali okumak doğru sabah Namazı sonrası Ülke seyahat dışında Önce Okuyun ve onun misyonu ya da iş için ve her namaz sonrası 11 defa Nadi Ali okumak hatırlıyorum bundan sonra yolculuk onun başarısı için dua Nadi -Ali o iş ya da görevin başarı olacakİnşallah okumayı unutmayın. 135.Ağrı / Acı için: günlük her namazından sonra 41 defa okuyun 136. Sizin rakipleri kontrol etmek için: Yatsı dan sonra 125 defa okundu ve dua edin 137. Düşmanın Kendisine Dost Olması İçin elinden geldiğince Nadi Ali Oku 138. Keder / Üzüntü İçin: Suya 61 defa okundu. 139. Kötü (vesvese) Düşünme Durdurma: uyumadan önce su üzerine 3 defa oku için. 140. Yalan söylemeyi Durdurma: Fecr vakti & Nafile namazından sonra 31 defa okuyun. 141.Üzüntü için: günlük 100 defa okundu ve dua ediyorum. 142. Güçlükleri kolaylaştırmak İçin 1000 defa okundu ve dua edin 143 Şöhrete Ulaşma: 1000 defa okundu ve dua ediyorum. 144. Başarı ve Onur için: günlük 18 defa okundu. 145. Parlaklık / Kıymet Saygınlık Başarı için: 500 defa okunur. 146. Konum mevkii için: 6 gün boyunca 100 defa okundu ve dua edin. 147. Her İşte Başarılı Olmak için: 5 gün boyunca 400 defa okuyun. 148. Prestij ve Onur için: günde 10 defa okundu. 149. Mahkeme için günlük 100 defa okundu. 150. Cetveller den yardım almak için:. 70 defa okundu ve sonra gidin. 151. Cetvel / Patron için: o / o öfke onları o zaman okumak olduğunda cetvel veya patrona doğru 7 defa okundu. 152. Düşman İçin: Cuma sabahı 47 defa oku 153 Bazı zamanlar Kalp aşk için:.. Üzümlere 700 defa okundu 154. Eşinin kendisini sevmesi aşık olması için kendi üzerine Cuma sabahı 47 kez oku 155. Sevgili İçin Cuma sabahı Parfüme (Alkolsüz) 70 defa oku ve hediye et. 156. Kum üzerine 41 defa okundu ve 2 büyük günahkarları ayırmak için. 157. Geri Isırma Gönderen Duruş: günde 10 defa okundu. 158. Zalim idareci için : Günlük 100 defa okundu. 159. Sınav yıllarında Başarı için: günlük 110 kez okuyunuz. Düşmanlık için gelen kötü insan için 160 kez Günlük ise 25 defa okundu. 161. Cesaret için: günlük 25 defa okundu. 162. Can Düşmanı ve Şanslı Olmak İçin : Günlük 100 defa okundu 163. Kendinizi Düşmanlıktan Kurtar: 10 gün boyunca 70 defa okundu. 164. 30 gün boyunca 30 defa: Düşmanı bırakır. 165. Kilit İçin 30 gün boyunca 25 defa okundu. 166. Düşman : 5 gün boyunca 100 defa okundu. 167. Göz hastalığı İçin 100 kez günlük okuyun. 168. Can Düşmanı İçin :70 gün boyunca 150 defa okundu. 169. Cesur ve Yiğitlik İçin 20 gün süreyle 50 defa okundu. 170. Korku Kaldırma: Günlük 50 defa okundu. 171. Zafer İçin: 5 gün boyunca 400 defa okundu. 172. Düşmanı İtaatkar Yapmak: günde 70 defa her sabah.. 173. Her Çalışmalarında Kolaylık: 1000 defa okundu. 174. Her türlü ihtiyaç İçin: Kalp ile Nadi Ali günlük okuyun. 175. Atama Tamamlama: Nadi -Ali okuyun. 176.Onun Gelmesi İçin: 2 rekatlı Namaz kılın kaza-i hacet oku sonra 1018 defa Nadi Ali duasını okuyun. 177. Özel Dua:. bir banyo yapın ardından 2 rekat Allah rızası için Namaz kılın ve Kade-i Hacet ​​okuyun ve ardından 12 kez Nadi -Ali oku ve dua okumak İnşallah o / o çok başarılı olacak. 178. Sizin Zorluk Kolay olun: Günlük 160 defa okundu. 179. Dilek için: 12 gün için 170 defa okundu. 180. Cezaevinden Özgürlük İçin: Günlük 160 defa okundu. 181. Yolculuk Sırasında Güvenlik: Önce bir banyo sonra yolculuk için gitmeden önce 2 rekatlı Namaz sunan ve 12 kez Nadi Ali okumak almak İnşallah o / o güvenle eve dönmek. 182. Yaşam Abudunance: Pazar günü başlayın 41 gün boyunca 41 defa okundu. 183. Yararları ve Din ve Dünya Önemlidir: 12 gün süreyle 70 defa okundu. 184. Diğerleri Kalp Aşırı Kontrol :10 gün 1000 defa okundu. 185. Geçinmek & Haysiyet içinde uyulması: Nadi-Ali her gün her sabah okuyun. 186. Yüksek tansiyon için: Her Sabah günlük 18 defa okundu. 187. Her Dilek için: 18 gün boyunca 25 defa okundu. 188. Korkuyu Kaldırmak için: Günlük 27 defa okundu. 189. Kontrolsüz Hastalıklar: Su ve içecek sunulan 18 defa okundu. 190. Günah Özgürlük için: elinden geldiğince Nadi-Ali günlük okuyun. 191. Allah'ın Ceza Özgürlük için: elinden geldiğince Nadi Ali günlük okuyun. 192. Okuyun Nadi Ali günlük elinden geldiğince: 193. Özgürlük Hayal kırıklığı & Üzüntü İçin: Nadi Ali duasını safran mürekkebi ile yaz ve suya batırıp için. 194. Üzüntü için: Suya 61 defa okundu. 195.Kötü Düşünce İçin: Nadi Ali günlük elinden geldiğince sabah namazı öncesi.. 196. Kötü rüya.düşünce ve istek İçin: uyku öncesi Nadi Ali günlük 3 defa okuyun. 197. Özgürlük İçin Fecr ve nafile namazı dua ve Nadi Ali 21 defa 198. Yoksulluk Çıkarma:3 kez salavat ile başla ve bitirin. İmsak ve yatsıdan sonra günde 70 defa okundu. 199. Dileklerin Olması için: Nadi Ali Okuyun.


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart  200. Bilgili olma ve Bilgelik içinde Zenginlik için: 7 gün su üzerine günde 70 defa okuyup & içiniz. 201. Kötü Alışkanlıklar dan kurtulmak İçin :3 salavat ile başla bitir.Akşam namazından sonra 40 defa okundu. 202.Hapishane / Cezaevi'nden Özgürlük İçin:11 salavat başla bitir. 108 defa her namazdan sonra cezaevi veya özgürlük kadar günlük okuyun. 203. Kaçırılan Kişi ve Keşif İçin : 2 rekatlı hacet namazı kıl kada-i hacet Oku 111 kez salavat-ı şerif sonra sonunda 1001 kez Ya-Cami 1001 kez nadi ali- 111 defa salavat-ı şerif 204. Zalim Kişi İçin: 11 salavat 100 Nadi Ali ve 11 salavat 205. Çocuk Doğum yılında Yetersizliğinde Çözüm:11 salavat ile başla bitir.21 defa dua günlük okuyun. Göbek bağına 206 defa oku 11 salavat 7 defa Nadi Ali duasını su üzerine oku 207. Koca / Karı Arasındaki Gerginlik:11 salavat ile başla bitir.101 defa yemek ve suya okuyun. 208. Nişan için: 21 salavat başla ve bitirin. 101 defa düzenlenen nişan ya da evlilik olana kadar okuyun. 209.Kötü Nitelikler İçin : 21 salavat 11 Nadi Ali Duası 21 salavat 210. Uyku için: 21 salavat 11 Nadi Ali Duası 21 salavat 211. Göğüs ağrısı için: Göğüs üzerine İmsak ve yatsı dan sonra başlangıç ​​ve bitiş 11 salavat 12 defa Nadi Ali oku 212. Gözleri Tedavi için: 7 kez salavatla başla ve bitir.11 defa günde okuyun. 213. Yaraların Tedavisi İçin: 7 gün 21 salavat 10 defa Nadi Ali 21 salavatla bitir. 214. Vücut Zayıflık: Her namazdan sonra okunur. başlangıç ​​ve bitiş 21salavat ile 11 defa okuyun. 215. Kötü Alışkanlıklar: Her namazdan sonra okunur. 21salavat ile başla ve bitir.11 defa okuyun. 216. Gelişim & İş Refah: Günlük 11 salavatla başla ve bitir.11 Nadi Ali okuyun. 217. Artış Gözler için: 11 salavatla başla ve bitir 7 defa Nadi Ali oku 218. Yorgunluk ve Halsizlik için: 7 salavatla başla ve bitir 33 defa Nadi Ali duasını tüm vücuda okuyun. 219. Kötü Cin Peri ve Ruh Tedavisi: Hastanın kulağına 7 salavat 7 Nadi Ali 7 salavat okuyun. 220. Şansızlık İçin İmsak ve yatsı namazından sonra 7 salavat 7 Nadi Ali 7 salavat okuyun. 221. Bizim Halk Kural: Her namazdan sonra okunur 61 kez okuyun. 222. Huzursuzluk İçin Her namazdan sonra okunur. 3 salavat ile başla ve bitirin. 125 defa okundu. 223. Asi Eş İçin : 11 salavatla başla ve bitir.11 Nadi Ali Duasını suya oku ve içir. 224. İbadet Avantajlarına Ulaşma: günlük her namazdan sonra 11 kez okuyun. 225. Kalpleri Yumuşama için: Su ve içecek teklif okumak 41 defa okundu. 226. Pozisyon Ulaşma: 11 salavatla başla ve bitir.11 Nadi Ali Duasını okuyun. 227. Birlik için:. 21 gün boyunca 21 defa evde herhangi bir kişi okudum. 228. Acımasız zalim kişiden korunmak Emniyet İçin : 19 kez onun / kendi üzerinde okumak okuyun. 229. Zorluk Çözüm: 21 kez kıbleye karşı güneşin doğması zamanı günlük oku 230.Misafirperverlik için dua Öğle Namazı sonrası 61 defa okundu.misafirliğin iyi geçer. 231.Hayvan Isırma: Günlük 40 gün boyunca 41 defa suya oku ve iç. 232. Her Dilekler için: Fecr zamanı Nafile namazı kıl 1 hafta boyunca 41 defa okundu. 233. Vahşi Cin Gönderen Güvenlik: kendi üzerine 11 defa okundu. 234. İlerleme yerine getirilmesi için: yeni ay zamanı güneş doğduktan sonra 50 kez Salı Çarşamba Perşembe 20 Cuma 30 kere Cumartesi 40 kez okudum Pazar 60 kez Pazartesi 70 kez oku 11 salavat başla ve 10 salavatla bitirin. 235. Kıskançlık İçin:Salavat başlangıç ​​ve bitiş ile Akşam namazından sonra 3 defa kendiniz veya kıskançlıkla gelen güvenliği için çocuk veya herhangi bir kişi okumaya devam edin. 236.Kalp Yeme İçme için: Fecr veya Yatsı sonra 1100 defa okundu. 237. Güvenlik: her gün 11 defa okundu. 238.Galibiyet ve Zafer İçin : Fecr ve Yatsı dan sonra 41 defa okundu. 239 .yerine getirilmesi için: Akşam namazdan sonra 40 gün boyunca 7 kez salavat ile başla ve bitrin.40 defa okuyun. 240.Dilekler ve Pozisyon Ulaşma: Her namazdan sonra 3 salavat başla ve bitir. 11 defa okundu. 241. Rakip Gönderen Güvenlik: 3 salavatla başla ve bitirin.Yatsı dan sonra 3 kez Akşam 7 kez İkindi 11 kez Öğle 21 kere Fecr 41 kez sonra okuyun 242. Üzüntü Kaldırma için: 1000 defa okundu. 243.Kavga Tartışma İçin:71 defa okundu. 244. Arkadaşın (sevgili) olması için Cuma sabahı 12 defa okundu. 245. Uyuyan için: Cuma dua önce 25 defa okundu. 246. Müreffeh (Bolluk) İiçinde Olmak İçin: 12 defa sabah ve akşam.. 247. Zenginliği Zenginlik ve uyulması için: 21 defa günlük. oku 248. Isırma gelen Emniyet: 10 gün süreyle 10 defa okundu. 249. Umutlar için: 36 defa okundu. 250. İyileşmek İçin 27 defa okundu. 251. Hazineleri gösteren rüya o / o görülen hazineleri uyku öncesi 40 gün boyunca 40 defa okundu. 252. Her Konuda Başarı: günlük 15 defa okundu. 253. Doğa üstü güç için: 40 gün boyunca 16 defa okundu. 254. Bilgi ve çalışma : İmsak vaktinden sonra 20 gün boyunca 17 defa okundu. 255. Servet için: günlük 16 defa okundu. 256. Zafer İçin: 5 gün boyunca 40 defa okundu. 257. Ruhu Haysiyet ve Doğa İçin: 6 gün boyunca 100 defa okundu. 258. Ruhu Haysiyet ve Doğa için: 16 gün boyunca 50 defa okundu. 259. Düşmanın Gitmesi için: 30 gün boyunca günde 30 defa okundu. 260. Fark çıkarılması: 20 gün boyunca günde 30 defa okundu. 261. Cesurca ve Değer: Günlük 25 defa okundu. 262. Rakiplerden gelen Emniyet: 6 gün boyunca 100 defa okundu. 263. Dini Amaçlı: Camide okuyun. 264. Dilekler için: 50 defa akşam oku 265. Onur ve haysiyet İçin 64 defa akşam oku 266. Saf Kalp İçin Cuma 70 defa okundu. 267. Hastalıkları Kaldırma: 100 defa okundu. 268. Temiz Kalp için: 103 defa okundu. 269. Cinler / kötü insanlardan Güvenlik: 136 defa okundu. 270. İyi Yardım çıkarılması: 40 gün boyunca 40 defa okundu. 271. İşkence zulüm İçin : 21 gün boyunca olabildiğince okuyun. 272. Fırsatlar için: 3 defa okundu. 273. Kalp ve nefes darlığı için okuyun 274.Tehlike İçin Güvenlik: mezarda güvenliği için olabildiğince okuyun. 275. İyi Ölmek için: Cuma dua 100 defa okundu. 276. Dünya Aşk Özgürlük: yapabildin olarak okuyun. 277. Servet artışı için: 30 defa okundu. 278. Doğa Gizemi: 70 defa elinizi göğüs üzerinde tutmak. 279. Allah'ın Tanıma Büyüklük: elinden geldiğince okuyun. 280. Geçim için:40 gün Ekmeğe 40 kez okuyun. 281. Yoksulluk Tedavisi: onun / ellerini o / o yine yoksulluğu birdaha göremeyeceksin 10 defa kapatın 282. Gizli Hususlara Haber Almak İçin : 100 defa okundu. 283. Canılık için: Öğle namazından sonra 100 defa okundu. 284. Allah'ın nimetlerini kazanmak için günlük okuyun. 285.Hayvan yavrusu için 286. Dua yerine gelmesi için 30 defa okundu. 287. Korku içinde Kontrolü alın: İkindi namazından sonra 98 defa okundu. 288. Yerine Her Madde: 7 hafta boyunca 50 defa Perşembe günü başlar. 289. İnsanların saygı ve sevgi göstermesi için elinden geldiğince okuyun. 290. Mishap gelen Emniyet: aksilik düzenli olacak güvenli okudum kişi. 291. Servet artışı için: İkindi namazından sonra 30 defa Nadi Ali okundu. 292. Yanmadan gelen Emniyet için : Nadi Ali Yaz ve as 293. İtibar ve Saygı: çanında kazı kişi itibar ve saygı alacaktır. 294. Olgu Zafer: 3 salavat ile başla ve bitirin Yatsı dan sonra 21 kere Akşam 41 kez İkindi 51 kez Öğle 61 kez sonra Fecr 71 kez sonra okuyun durumda zafer için günlük ve ayrıca dua okumak . 295. Hasta İçin . 7 kez salavat hasta üzerinde okuma / kendini Başlangıç ​​ve bitiş ile 11 kez okundu uyku öncesi günlük okuyun. 296. Gebeliğin Güvenli Geçmesi İçin : 61 defa tatlı üzerine oku İnşallah o gebelikte güvenli olacak.. 297. Psikoloji Tedavi: Her namazdan sonra 11 defa Nadi Ali oku ve dua et 298. Psikoloji Tedavi: 7 defa İhlas suresi 7 salavat ile başla ve bitir.sabah namazı sonrası suya 41 gün boyunca 11 defa Nadi Ali Duasını oku ve iç. 299. Yorgunluk & Dayanıklı Olma Tedavisi: 3 kez salavat ile başla ve bitir. 71 defa 3 gün veya 7 gün okuyun. 300. Güvenlikherhangi bir zorluk ve Zafer İçin : elinden geldiğince Nadi Ali duasını okuyun.
  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş