Ebu Hureyre'den rivayet edilen hadisteAllah'ın Resulü şöyle buyurmuştur:

"Her kim namazın peşinden33 defa SÜBHANALLAH33 defa ELHAMDÜLİLLAH33 defa ALLAHÜEKBER deryüzüncüyü de LA İLAHE İLLALLAHÜ VAHDEHU LA ŞERİKE LEHU LEHÜ-L MÜLKÜ VE LEHÜ-L HAMDÜ VE HÜVE ALA KÜLLİ ŞEY'İN KADİRdiyerek tamamlarsadenizlerin köpüğü kadar günahı olsa mağfiret olunur."

Yine Ebu Hureyre'den rivayet edilen hadistePeygamberimiz şöyle buyurmuştur:

"Sabah ve akşam yüz defaSübhanellahi ve bi hamdihi diyen kimsenin günahlarıdenizlerin köpüğünden çok olsa bile mağfiret olunur."

Abdullah bin Amr bin As'dan rivayet olunan hadisteResulü Ekrem buyurdu:

"Her kimLa ilahe illallahü vallahü ekber.Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim dersegünahları denizlerin köpüğü kadar da olsa mağfiret olunur."

Ebu Hureyre'den rivayet edilen hadisteHz.Peygamber şöyle buyurdu:


"Farz namazların peşinden yüz defa Sübhanellahyüz defa La ilahe illallahyüz defa Allahü Ekber diyen kimsenin günahlarıdeniz köpüğünden çok olsa bile affedilir."

Ebu Hureyre'den rivayet edilen hadiste:

"Sabah namazının peşinden yüz defa Sübhanellahyüz defa La ilahe illallahyüz defa da Allahü Ekber diyen kimsenin günahları köpükler kadar da olsa affolunur."

Yine bir hadiste:

"Akşamlayin yatağına vardığın zaman:La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey'in kadir ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim sübhanellahi vel hamdü lillahi ve la ilahe illallahü vallahü ekber(Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur.Mülk O'nundur.Hamd O'nadır.O herşeye kadirdir.Yüce ve büyük olan Allah'ın yardımı olmadıkçagünahtan dönüş ve ibadet yapmaya kuvvet yoktur.Allah'ı tesbih eder ve O'na hamdederim.O'ndan başka hiçbir ilah yoktur.Ve en büyük Allah'tır.)diyen kimsenindenizlerin köpüğü kadar da günahı olsa affedilir."buyurdular.

Muaz b.Enes 'den rivayet edilen hadiste buyruldu:

"Sabah namazını bitirdikten sonranamaz kıldığı yerde(kerahat vakti çıkıncaya kadar)oturup zikir ve dua ile meşgul olarak iki rekat kuşluk namazı kılan kimsenin günahlarıdeniz köpüğü kadar da olsa affolunur."

Muaz b.Cebel'den rivayet edilen hadiste buyruldu:

"Sabah ve ikindi namazından sonra üç defa Estağfirullah el azim ellezi la ilahe illa hu el hayyel kayyume ve etübu ileyh(Kendisinden başka hak ilah olmayanezeli hayat ile dipdiri olup yarattıklarını her an gözetip duran Ulu Allah'tan mağfiret dilerO'na sığınırım.) diyen kimsenin günahlarıdeniz köpüğü kadar da olsa mağfiret olunur."

"Her kim kuşluk namazına devam edersegünahları köpükler kadar da olsa affolunur."

"La ilahe illallahü vel hamdü lillahi ve la havle ve la kuvvete illa billah(Allah'tan başka hiç bir ilah yoktur.Bütün hamd ve senalar Allah'a aittir.Günahlardan dönmek ve Allah'a ibadet etme kuvveti ancak Allah'ın yardımıyla olur) diyen kimsenin günahlarıköpüklerden çok bile olsa affolunur."

Hz.Aişe'den rivayet edilen hadiste:

"Sabahleyin uykusundan uyandığı zaman La ilahe illallahu vahdehu la şerike lehu lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey'in kadir(Tek olan Allah'tan başka hiç bir ilah yoktur.O'nun ortağı yoktur.Mülk O'nundurhamd O'nadırO her şeye kadirdir.)diyen kimsenin günahları deniz köpüğü kadar da olsa bağışlanır."buyruldu.

Enes'ten rivayet edilen hadiste buyruldu:


"Cuma günü sabah namazından önceüç defa Estağfirullah el azim ellezi la ilahe illa hu el hayyel kayyume ve etubu ileyhdiyen kimsenin günahları köpükler kadar da olsaaffolunur."

Ebu Said el-Hudri'den rivayet edilen hadiste Peygamberimiz buyurdu:


"Müslüman bir kimse din kardeşi ile karşılaştığındamusahafa yapmak için onun elini tutarsa-şiddetli rüzgarın estiği birgündeağacın kuru yapraklarının dökülmesi gibi-her ikisinin de günahları dökülür.Bu iki kimsenin günahları denizi köpüğü kadar da olsa affolunur."

Ebu Zer Gıfari'den rivayet edilen hadiste buyruldu:

"Her kimAllahü ekber ve sübhanellahi vel hamdü lillahi ve la ilahe illallahü vahdehu laşerike lehu vela havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim den ibaret olan bu kelimeleri her namazın ardından yüzer defa okursagünahları köpükler kadar da olsa affolunur."

Alıntıdır.