Allah’ım! Habercin ve elçin Muhammed Mustafa’ya salât ve selam olsun. Onun temiz ve pak zevcelerine ve zürriyetine rahmet eyle. Bereketler ihsan et. Tıpkı İbrahim Aleyhisselam'a rahmet edip onu mübarek kıldığın gibi… Sen övülmeye gerçekten layıksın. Şerefli en yüce olan sensin.

“Allah’ım! Eûzü besmelenin yüzü suyu hürmetine;

Allah’ım! Fâtiha-ı Şerif ve İhlâs-ı Şerif yüzü suyu hürmetine;

Allah’ım! Tâhâ ve Yâsin-i Şerif yüzü suyu hürmetine;

Allah’ım! Kelâm-ı Kadim’in yüzü suyu hürmetine;

Ululuğun hakkı için azametin hakkı için;

Nurundan Nur’unu yarattın kâinâtı da o Nur’la donattın o Nur’un yüzü suyu hürmetine ve o Nur’dan halkettiklerinin yüzü suyu hürmetine;

Allah’ım! Bütün peygamberlerinin; Âdem Aleyhisselâm’ın Nuh Aleyhisselâm’ın İbrahim Aleyhisselâm’ın Musa Aleyhisselâm’ın İsa Aleyhisselâm’ın yüzü suyu hürmetine;

Allah’ım! Ashâb-ı Kehf’in ve Ashâb-ı Kiram’ın yüzü suyu hürmetine;

Allah’ım! Şühedâ’nın Pîrân-ı İzâm’ın yüzü suyu hürmetine;

Allah’ım! Mübarek beldelerin gün ve gecelerin yüzü suyu hürmetine;

Allah’ım! Seçkin meleklerin Cebrâil Aleyhisselâm’ın Mikâil Aleyhisselâm’ın İsrâfil Aleyhisselâm’ın Azrâil Aleyhisselâm’ın ve diğer meleklerin yüzü suyu hürmetine;

İstemem icap ettiği halde istemesini bilmediğim fakat senin bildiğin şeyleri ihsan ve ikram buyur!

Habib’in senden ne istemiş ise onu istiyorum Habib'inin yüzü suyu hürmetine bize de ihsan buyur!

Zâtına neyden sığınmışsa ben de ondan sana sığınıyorum. Bilmediğim tehlikelerden de beni muhafaza buyur!”

Ey her şeye gücü yeten ve kullarına onların şah damarından daha yakın olan Rabbimiz! Gidecek başka hiçbir kapısı olmayan ve işlerini yoluna koyabilecek yegâne güç ve kuvvet sahibi olarak sadece Seni bilip Seni tanıyan bir düzine çaresiz olarak yine kapına geldik ve yine bize yardımcı olmanı diliyoruz. Ne olur bizi göz açıp kapayıncaya kadar hatta daha az bir zamanda bile bizi nefislerimizle başbaşa bırakma.. Nurunla tecellî buyurup Sana ulaşan yolları bize de göster... Fazlınla bizi öyle çepeçevre kuşat ve öyle iğnâ buyur ki Senden başka hiçbir kimseye en ufak bir ihtiyacımız kalmasın; kalmasın da Senin hakîkî dostların gibi biz de her zaman başkalarına karşı müstağnî yaşayabilelim.

MERHAMETiNE MUHTACIZ...

Allah'ım! Biz Senin Müslüman kulların mahzun ve kederli olarak huzuruna geldik. Senden sıkıntılarımızı gidermeni gam ve hüznümüzü de izale buyurmanı dileniyoruz..

Dileniyoruz zira Sen kapına koşanları hiçbir zaman eli boş geri çevirmezsin. Gelip başımıza çöreklenen her türlü üzüntü tasa keder sıkışıklık hallerinden kurtulmamız için bize nezdinden bir fereç ve mahreç bir çıkış yolu gönder.

Günahlarla kirlenmiş kimseleri hemen cezalandırmayan haddini bilmezlerin ayıplarını görmezlikten gelerek onlara manevî kirlerinden arınma fırsatları veren Merhametliler Merhametlisi Rabbimiz! Şeytanın ve her zaman kötülüğü emredip duran nefislerimizin taleplerine karşı içimizde bir ürperti uyar..

Bizi hükmünden hoşnut sağanak sağanak yağdırdığın lütuflarının şükrüyle gerilmiş Zat'ını ve isimlerini yâdetmekten engin bir haz duyan ve Sana kavuşmaya karşı her zaman iştiyakla dopdolu olan kullarından eyle!


¨ Ey yüceler yücesi rahmet ve merhameti sonsuz fazlı çok izzet ve ikramı bol Sübhan olan Rabbim.

¨ Ya Erhamerrahimin Ey merhametin kaynağı Ey Rahmetin kaynağı Ey Erhamürrahimin olan Allah’ım Rahmet ve Merhamet sendendir. Senden istiyorum.

¨ Ey Celal ve ikram sahibi olan Allah’ım; Azametinle nurunla celalinle rahmet mağfiret ve lütfunla senden istiyorum: Affet bizi merhamet et bize. Yanlışlarımızı yok kabul et. Senden başkasına muhtaç etme razı olduğun bir hayat ve sonunda cennet ver. Nebiler sıddıklar şehitler salihler yolu iman ihsan İslam yolu Kuran yolu olan müstakim sıratına ilet ve bizi onda daim et kaim et.

¨ Allah’ım! Ateşin fitnesinden ve ateşin azabından zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım.

¨ Allah’ım! Ahlakım amellerim ve isteklerimin fenalığından sana sığınırım.

¨ Ey Hay ve Kayyum! Ancak senden yardım isterim. Benim bütün hallerimi düzelt ve beni bir an bile kendime bırakma Ya Rabbel âlemin.

¨ Rabbimiz! Anlayışım kıt amelim az da olsa dünya ve ahiret ihtiyaçlarımı senin kapına getiriyorihtiyaçlarımın karşılanmasını senden talep ediyorum. Rahmetine muhtacım halimi arz ediyorum. Ey işleri hükmedip yerine getiren kalplerin ihtiyacını görüp kalplere şifa veren Rabbim! Denizlerin aralarını ayırdığın gibi benimle cehennem azabının arasını ayırmanı beni helaka davetten ve kabir azabından korumanı diliyorum.

¨ İlahi! Amellerimin mükâfatını cennet kıl.

¨ Allah’ım! Ahiret derdi ver hesabı unutturma! Beni kendinden başkasına muhtaç etme affet affet affet Allah’ım. Rahmet ve merhametini ümit ederim gazap ve azabından sana sığınırım. Sana muhtacım. Senden gelecek her hayra ihtiyacım var.

¨ Allah’ım! Affın günahlarımdan daha çoktur ve rahmetin bana amellerimden daha ümit vericidir.

¨ Allah’ım! Ayakta otururken ve yatarken müslümanca yaşamama yardımcı ol. Düşmanları ve çekemeyenleri bana güldürme.

¨ Allah’ım! Azap edersen; işte biz hepimiz; senin kulların. Mağfiret eder affedersen sana kim karşı gelir. Aziz ve Hâkim sensin. Mutlak galib yenilmez her yaptığı yerinde yanılmaz bir ilahsın. İzzet ve şeref senindir. Hikmet ve hâkimiyet senindir.

¨ Ya Rabbi! Acizliğim kusurlarım kendimdendir. Güzelliklerim iyiliklerim lütfundandır. Beni ve sevdiklerimi hayırlarda yarışanlardan eyle!

¨ Allah’ım! Ben senin kulunum. Babam sana kul anam da kuldur. Perçemim senin elinde hayatıma hâkim sensin. Hakkımda hükmün geçerli takdirin ise adalettir. Ne söylersen yerinde ne istersen güzeldir. Kendine verdiğin yarattıklarından birine öğrettiğin kitabında indirdiğin ya da hiç kimsenin bilmediği sadece senin bildiğin bütün isimlerin hakkı için senden istiyorum. Kuran’ı kalbimin baharı göğsümün nuru eyle. Onunla dertlerimi yok et hüznümü sürgün eyle.

¨ Allah’ım! Beni bağışlaman bana merhamet etmen için Sen Allah’a Sen Rahman’a dua ediyorum. Çok iyilik yapan çok merhametli olan sana dua ediyorum.

¨ Ey Rabbimiz! Bize dünyada ve ahirette iyilik ver ve bizi ateş azabından koru.

¨ Ey Rabbimiz! Bizi zalimler topluluğu ile beraber bulundurma!

¨ Allah’ım! Beni koruyan beni idare eden sensin bana takvamı ver beni günahlarımdan temizle; sen temizleyenlerin en hayırlısısın.

¨ Rabbim! Beni kar su ve dolu ile yıka ve hatalarımdan öyle temizle ki; kiri gitmiş bembeyaz bir elbise gibi olayım.

¨ Allah’ım! Bizi sana teslim olanlardan kıl. Tövbemizi kabul et; çünkü tövbeleri kabul eden çok merhametli olan ancak sensin.

¨ Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimize eğrilik verme. Bizi rahmet ve merhametinle bağışla Ya Rabbi!

¨ Rabbim! Benimle hatalarımın arasını doğu ile batı arası kadar aç. Onlar benden ben onlardan uzak olayım. Büyük küçük ilk son gizli açık bilerek ve bilmeyerek yaptığım yapacağım günahlarımı affet.

¨ Allah’ım Bizim günahlarımızı kötülüklerimizi ört. Ruhumuzu iyilerle beraber al! Müslüman olarak öldür ve Salihler arasına kat!

¨ Allah’ım! Beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlar eyle! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla.

¨ Allah’ım! Bizi gücümüzün yetmediği işlerden sorumlu tutma bizi affet bize merhamet et bize mağfiret et acı bize…

¨ Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş kardeşlerimizi bağışla. İman edenlere karşı kalbimizde bir haset duygusu yaratma! Şüphesiz sen çok şefkatli ve çok merhametlisin!

¨ Ey Rabbimiz! Bizi zalimler topluluğu ile beraber bulundurma!

¨ El-Hadi Er-Raşid olan Allah’ım! Beni affet bana şefkat ve merhamet et rahmet ve mağfiretini lutfet bana hidayet ver bana afiyet ver ve beni rızıklandır. Bağışla günahlarımı…

¨ Rabbim! Bizi sapıtmayıp saptırmayan hidayete ermiş hidayet rehberleri kıl. Seni seveni sana olan sevgimizden seviyoruz. Sana muhalefet edene de bu sebeple düşmanlık ediyoruz.

¨ Allah’ım! Ben acizlikten tembellikten korkaklıktan ihtiyarlayıp bunamaktan cimrilikten usanıp bıkmaktan ailem malım tüm imkân ve fırsatlarımla kötü konuma düşmekten sana sığınırım. Cehennem azabından kabir azabından hayat ve ölümün fitnesinden sana sığınırım.

¨ Allah’ım! Bana yardım et aleyhime yardım etme. Bana başarı ver hidayetimi kolaylaştır ve sana isyan edenlere karşı bana zafer ver.

¨ Allah’ım! Bile bile şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmediklerim konusunda da senden af dilerim.

¨ Allah’ım! Ben ancak zayıf güçsüz aciz bir insanım; bana azap etme… Müminlerden kime eziyet ettimse yahut kime kötü söyledimse onun hakkında da bana azap etme.

¨ Rabbim! Beni sana şükreden seni zikreden senden korkan sana itaat eden sana yönelen eyle. Tevbelerimi kabul et günahlarımı affet duamı kabul et davamı sabit kıl kalbime hidayet ver dilimi düzelt ve kalbimin kıskançlığını gider.

¨ Allah’ım! Beni ailemi dünyada ve ahirette her zaman sana ihlâsla yönelen kullar eyle…

¨ Rabbim! Bana öyle bir iman ver ki kalbime yerleşsin. Her şeyi senden bileyim. Ve senin iznin olmaksızın hiçbir şeyin bana dokunmayacağına inanayım. Bana ayırdığın rızka beni razı kıl.

¨ Rabbim! Günaha girdirecek şeyler dinlemekten zararlı şeylere bakmaktan meşru olmayan şeyler konuşmaktan kalbime kötü şey gelmesinden ve kötü yollara gitmekten sana sığınırım.

¨ Allah’ım! Beni alçakgönüllü olarak yaşat alçakgönüllü olarak öldür ve alçakgönüllülerin arasında haşret.

¨ Allah’ım! Beni nimetlerinin kadrini bilip şükreden sabırlı alçakgönüllü ve insanların güvenip saygı gösterdikleri kimselerden eyle.

¨ Ey kendisinden istenilip de verenlerin en hayırlısı! Benden şefkat ve merhametini af ve mağfiretini esirgeme. Günahlarımı sevaba çevir.

¨ Rabbim! Cehennem ehlinin karşılaştıkları hallerden sana sığınırım.

¨ Rabbim! Çaresiz bırakan beladan gücümün yetmeyeceği imtihandan kötü akıbete kavuşmaktan elem ve keder veren fena kazalardan ve düşmanlarımın sevinmesinden sana sığınırım.

¨ Allah’ım! Dinim dünyam ve ahiretimde senden af ve afiyet istiyorum. Beni rahmetinden mahrum etme geri çevirme. Ya erhamerrahimin.

¨ Rabbim! Dost görünüp kalbinden beni çekemeyen arkadaştan sana sığınırım.

¨ Rabbim! Dünyalıklar için değil sadece seni razı etmek ve cennette dirilmek için yaşayalım. Müslümanca ölmek için müslümanca yaşayanlardan eyle bizi. Malım canım her şeyim feda olsun yeter ki sen razı ol Ya Rabbel âlemin! Bu yolda yardımını esirgeme. Bizlere dayanma ve direnme gücü ver sabır ve kolaylıklar ihsan et.

¨ Ey kalpleri evirip çeviren idare eden Allah’ım! Ey Mütekebbir olan ey azabı büyük cezası büyük mükâfatı büyük rahmeti merhameti lütuf ve inayeti büyük olan Allah’ım! Sana; şirkten küfürden isyandan uzak bir kulluk için senin yardımını istiyorum. Kalplerimizi sana itaat etmeye çevir.

¨ Allah’ım! Fayda vermeyen ilimden korkmayan kalpten dünyalıklara doymayan bir insan olmaktan ve kabul olmayan bir duadan sana sığınırım.

¨ Allah’ım! Güçsüzüm beni güçlü kıl sertim beni yumuşat cimriyim beni cömert eyle…

¨ Allah’ım! Gözlerimize kulaklarımıza aklımıza kalbimize eşlerimize çocuklarımıza hayır ve bereket ver. Bize affınla yönel; çünkü sen çok çok affeden acıyan ve yarlığayansın. Bizleri nimetlerine şükredenlerden ve sana hamdü sena edenlerden kıl. Bize olan nimetini tamamla.

¨ Göklerde ve yerlerde var ettiğin sema ile arz arasında olanlar ve de yaratacağın her şey sayısınca sana hamd olsun. Seni tam ve mükemmel bilirim. Eksik ve noksanlıktan uzaksın; tüm âleme yol gösteren tüm alemin hayatlarına program çizen güçlü ve bilen rab sensin.

¨ Allah’ım! Helal rızkınla beni haramdan koru ve lütfunla senden başkasına muhtaç etme.

¨ Allah’ım! Hayrın hepsini senden istiyorum: Hem dünyadakini hem de ahirettekini Hayırdan bildiğimi ve bilmediğimi de istiyorum. Cenneti bana yaklaştıran ve yaklaştıracak söz ve amel olarak her şeyi senden istiyorum. Ateşten ve ateşe yaklaştıran söz olsun veya amel olsun her şeyden de sana sığınırım.

¨ Allah’ım! İşlerimin ismeti olan dinimi ve yaşadığım yer olan dünyamı bana salih eyle ölümü her türlü fenalıklardan uzak bir rahmet kıl bana.

¨ Allah’ım! İnsanlardan iyi olanların iyiliklerini artır ve kötü olanları tövbeye sevk et onları rahmetinle kuşat.

¨ Allah’ım! İnsanlarla aramı düzelt. Kalplerimizi kaynaştır.

¨ Allah’ım! Kulağımın gözümün kalbimin dilimin ve şehvetimin kötülüğünden sana sığınırım.

¨ Allah’ım! Kullarından herhangi birine verdiğin bir hayır veya mahlûkatından birine vaadettiğin bir lütuf var da buna idrakim yetişememiş niyetim ulaşamamış ve bu sebeple de isteklerimin dışında kalmış ise; Ey Âlemlerin Rabbi onun olması için sana yakarıyor bana onu da vermeni rahmetinle senden istiyorum.

¨ Allah’ım! Kulun ve Resulün Muhammed sallallahü aleyhi veselleme rahmet et… Mümin erkeklere ve kadınlara da rahmet et.

¨ Allah’ım! Kalbimi nifaktan amellerimi riya ve gösterişten dilimi yalandan gözümü hain bakıştan temizle koru. Çünkü sen gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediklerini bilirsin.

¨ Allah’ım! Kulağımı gözümü ve aklımı bana yararlı kıl. Onlarla gelecek nesillere yararlı olacak işler yaptır. Dindar olarak sıhhat ve afiyetle yaşamamı sağla Zalimlere karşı bize yardımcı ol. Onlardan intikamımızı al. Bunu da bize göster.

¨ Rabbim! Kederli geceden sıkıntılı vakitlerden kötü arkadaştan ve sürekli kötü komşudan devamlı oturulan yerdeki komşunun şerrinden sana sığınırım.

¨ Rabbim! Kötülüklerden dönmek ve iyilikleri yapmak ancak senin yardımınla olabilir bana yardım et.

¨ Allah’ım! Kendimize kötülük etmekten ve bir Müslüman’a kötülük yapmaktan sana sığınırım.

¨ Allah’ım! Musibetimizi dinimizden verme. Yaşantımızı ve ölümümüzü insanlara fitne konusu yapma. Mahlûkatın ve mevcudatın şerrinden; yaptıklarımızın ve yapamadıklarımızın şerrinden sana sığınırız.

¨ Rabbim! Ölüm anında beni şeytanın çarpmasından sana sığınırım.

¨ Allah’ım! Rızkının helalini vererek beni haramına muhtaç etme.

¨ Allah’ım! Razı olduğun yolu cennet yolunu Kur'an yolunu İslam yolunu Peygamberlerin yolunu göster. Bizi o yol üzere sabit kıl. Tarih boyunca insanlar bu yoldan ya insanı madde gören Yahudiler ya da insanı ruh zanneden Hristiyanlar gibi sapmışlardır. Ya Rabbi yardım et bize. Sapıtan ve gazaba uğrayanlardan eyleme bizi.

¨ Mevla’m! Senden senin sevgini seni sevenlerin de sevgisini ve beni senin sevgine ulaştıracak amelleri istiyorum.

¨ Allah’ım Sen Rahman sen Rahim’sin. Bu bizleri şaşırtıp şımartmasın. Bugün olduğu gibi yarın ahiret gününde de söz sahibi sen Malik sensin. Hesaba çekeceksin. İşte sadece sana kul köle oluruz kulluğumuz sanadır. Bu konuda yardıma muhtacız ve yalnız senden yardım bekleriz. Çünkü sen yardım etmezsen bu sürekli kulluğu biz yapamayız. Ayrıca senin yardımın olmadan şeytan ve dostlarına direnip dayanamayız.

¨ Allah’ım! Senin adınla; işim de sözüm de özüm de senin adınla Ya Rabbi!

¨ Sen Rahmansın bizi bizden çok seven rahmet ve merhamet sahibisin her emrine boyun eğerim.

¨ Sonunda cennet ümidim var çünkü sen Rahimsin.

¨ Allah’ım! Sensin benim Rabbim. Senden başka ilah yok. Beni sen yarattın; ben de senin kulunum. Ben gücüm yettiğince sana verdiğim sözün senin ahdin ve vaadin üzereyim. Yapıp ettiklerimin şerrinden sana sığınırım. İhsan edip verdiğin nimetlerinle senin huzurundayım. Günahlarımı da yüklenip geldim. İşte onları itiraf ediyorum. Günahlarımı sevaba çevir. Allah’ım! Beni lütfunla ört. Gerçekten senden başka günahları örtbas edebilecek kimse yoktur. Beni affet. Şüphesiz günahları senden başkası affedemez Allah’ım.

¨ Allah’ım! Senin kulun ve peygamberin Muhammed sallallahü aleyhi vesellem’in senden istediği şeylerin hayırlısını ben de senden istiyorum. Senin kulun ve Peygamberin Muhammed sallallahü aleyhi vesellemin sana sığındığı şeylerin şerrinden sana sığınırım. Benim için takdir ettiğin işin akıbetini selamet kılmanı senden istiyorum.

¨ İlahi! Senden istiyorum; hiç şüphe yok ki: Hamd senin hakkındır. Senden başka ilah yoktur. Ey Hannan: Çok Merhametli Ey Mennan: Lütuf ve ihsan sahibi. Ey gökleri ve yeri yoktan var eden Ya Zel Celali vel İkram… Ya Hay Ya Kayyum. Bildiğim ve bilmediğim tüm o güzel isimlerinle sana dua ediyorum.

¨ Allah’ım! Seni kendimden ailemden ve de her şeyden daha çok seven eyle beni.

¨ Allah’ım! Senden yoluna bağlı itaatkâr senden korkan ve sana yalvarıp yakaran kalpler isteriz.

¨ Allah’ım! Senden sıhhat ve afiyetli iffetli ve güvenilir bir kimse olmamı; güzel ahlaklı ve kaza kadere razı olmamı isterim.

¨ Rabbim senden rahmetinle kalbime hidayet etmeni işlerimi toparlamanı dağınıklıklarımı derlemeni benden uzak olup ulaşamadığımı ıslah etmeni yanımda olanı yükseltmeni amelimi temizleyip hatalarımı düzeltmeni bana doğruyu ilham etmeni sevdiğim şeylerin hayırlısını bana vermeni ve bütün kötülüklerden hata ve isyanlardan beni korumanı isterim.

¨ Ey Rabbim! Senden rahmetini gerektiren amelleri mağfiretini kesinleştiren işleri her türlü günahtan kurtulup selamete ermeyi her sevaptan pay almayı cenneti kazanmayı ve ateşten kurtulmayı isterim.

¨ Allah’ım! Vücuduma kulağıma gözüme sıhhat ver. Sağlıklı olayım ve beni hayırla andırıcı işler yapayım.

¨ Rabbim! Verdiğin nimetlerin yok olmasından afiyetlerin değişmesinden azabın ansızın gelmesinden ve buğzettiğin rızana aykırı her işten sana sığınırım.

¨ Ey Rabbimiz! Zikrine karşı kalbimizi aç. Sana ve Resulüne itaat etmemizi ve kitabınla amel etmemizi nasip et.

¨ Rabbim! Zulüm etmemden veya zulme uğramaktan sana sığınırım.

¨ Allah’ım! Bu bizim duamızdır. Bunu fazlınla kabul etmek sana kalmıştır. Bu bizim gayretimizdir dayanağımız sensin.

¨ Ya Rabbi! Bu dualarımı kendim ve Müslüman kardeşlerim için sana arz ediyorum.

--Allah'ım Alemlerin övündüğü Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammet Mustafa'ya bizim bildiğimiz bilmediğimiz bütün peygamberlere bütün Allah dostlarına salat ve selam olsun.

¨ Allah’ım! Eksiksiz ve noksansızsın tam ve mükemmelsin sübhansın hamdolsun sana.

Alıntıdır.