Abdullah b. Cafer Hz. Ali’nin (a.s) şöyle anlattığını rivayet ediyor.
“Hz. peygamber (s.a.a) şu duayı bana öğretti. Bana bir keder ve şiddetli bir sıkıntı geldiği zaman okumamı emretti:

“Lâ ilâhe illellâh’ul-kerim’ul-azim. Subhanehu tebarekellâhu rabb’ul-arş’ul-azîm. Elhamdulillâhi rabb’il-âlemîn.”

Kerem sahibi ve büyük Allah’tan başka ibadet edilecek hiçbir ilâh yokturZiyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] Yüce Allah’ı tenzih ederim. Büyük Arşın rabbi olan Allah yüce ve çok bereket sahibidir. Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.[1]

Hz. Ali’den (a.s) kötülükleri uzaklaştırmak ve sıkıntıları gidermek için dua :

“Allahumme inni eteveccehu ileyke binebiyyike nebiyyir-rahmeti ve ehli beytihi ellezine ehtertehum ala ilmin ale’l-alemin. Allahumme fezellil li suutiha ve huzunetiha vekfini şerraha fe innekel kafil muafi vel ğalibul gahirul gadiru.”

Allah’ım! Peygamberin ve onun ilim olarak alemlere üstün kıldığın Ehlibeytini aracı kılarak sana yöneliyorum.

Allah’ım! (o) zorlukları ve engelleri benim için kolaylaştır ve onun kötülüğünden beni koru. Hakikatte sen kulunu kifayet edenZiyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] belalardan rahatlığa götüren herkese galip gelen kötüleri kahreden ve her şeye güç yetirensin.[2]
———————

1- Yusuf Tavaslı 272

2-Hediyye-i Ahmediyye


Alıntıdır.