Nazar için bir ayet:
“Ve in yekâdullezine keferû leyuzligûneke bi-ebsârihim lemma semiûz-zikra ve yegûlûne innehu lemecnûn vemâ huve illâ zikrun li’l-âleminZiyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]“[1]

Hz. Cebrail’in (a.s) Resulullah’a talim buyurduğu şöyledir
:


“Allahumme ya ze’l-sultân’il-azim ve’l-menn’il-gadîm ve’l-vech’il-kerîm. Ya ze’l-kelimât’it-tâmmat ve’d-deavât’il-mustehâbât âfel-Hasan ve’l-Huseyn min enfus’il-cin ve a’yun’il-ins.”


Hz. Cebrail’in Resulullah’a (s.a.a) öğrettiği ve Resulullah’ın da (s.a.a) oğulları Hasan ve Hüseyin’e (s.a.a) yazdıkları duası:


“Bismillâhi urgîke min kulli aynin hâsid. Allahu yeşfîk
Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Bu ayet yazılıp nazara uğrayan insanın üzerinde bulundurması içindir.


“Gul yuhyîhellezî enşeehâ evvele merratin ve huve bi-kulli halgin alîm.”
[2]

—————-
--—----
1-Kalem 51-52


2- el-Hacat 201


ALINTI