Muhyiddin Arabi k.s.a. Ayetel kürsinin esrarı hakkında söyle
buyurmustur: Her kim Ayetel kürsiyi gece ve gündüz içerisinde bin
(1000) defa okur ve buna 40 gün devam ederse vallahi vallahi
vallahil azim Kurani azim hakkı için Rasulü Ekrem hakkı için
ruhani alemin kapısı ona açılır. O kimsenin ruhaniyeti inkisaf edip
kalp gözü açılır ve melekler o kimseyi ziyaret etmeye başlarlar. O
kimsenin murat ettigi hersey yerine gelir.

Kaynak:BASTLARIN USÜLÜ VEFKLERiN SIRRI VE HAVASSI

Alıntıdır.