Hz.Muhammed Mustafa (s.a.v)'in dilinden
Osman b.Affan (r.a) Resulüllah(s.a.v) Efendimize Besmele-i Şerif'in esrarından sorar.Resulü Ekrem:"Oİsm-i Azam'dır.İsm-i Azam'la onun arasındaki yakınlıkgözün beyazı ile siyahı arasındaki yakınlık gibidir."buyururlar.

Bir Melek Vazifelendirilir
Enes(r.a)'den:
"Her kimşeytanın şerrinden Allah Teala'ya on defa sığınırsayani Euzu besmeleyi çekerse onun için bir melek vazifelendirlirşeytanı o kimseden uzaklaştırır."buyurmuşlardır.

Şeytanın Beli Kırılır
Yine bir hadis-i şerifte şöyle buyrulmuştur: "Mümin euzü besmeleyi çektiğinde şeytan der ki;Belimi kırdın sana bir şey yapmaya takatım kalmadı."

Tehlike ile Karşılaşınca
Hz.Ali(r.a)'den:"Bir tehlike ile karşılaştığında;"Bismillâhir rahmânir rahıym ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym"de.Allah Teala (c.c) çeşitli musibetlerden seni muhafaza ederonları senden çevirir."

Şeytanla Arasıan Üç Yüz Perde
Hasan(r.a)'dan:
"Her kim şeytanın şerrinden Allah'a sığınırsa Cenabı Ecelli ve Ala o kimse ile şeytan arasında 300 tane perde kılar.Her perdenin arası gökle yer arası gibidir.Her icabın arası 500 senelik mesafedir."

Her Harfi İçin Dört Bin Sevap
İbn-i Mesud(r.a)'dan:
"Her kim Besmele-i Şerifi okursaCenab-ı Ecelli ve Ala her harfi için o kimseye dört bin sevap yazardört bin günahını affederdört bin derecesini yükseltir."

Yediyüz Senelik Nafile İbadet Sevabı

"Kim besmeleyi çekerseAllah Teala o kimse için yedi yüz senelik nafile ibadet sevabı yazar".

İki Milyon Senede Yazılmaz
Enes b.Mâlik(r.a)'den:
"Eğer ağaçlar kalemdenizler mürekkepmelâikelerinsanlar ve cinniler kâtip olsalardıiki milyon senede besmele-i şerifin sevabını yazamazlardı."

Besmele'yi Okuyan Mahşere Geldiği Vakit
Peygamberimiz buyuruyorlar ki:
"Dünyada besmele-i şerifi çeken kavim mahşere gelironların sevapları günahlarından ağır gelir.Bunları gören diğer ümmetler;"Bunların sevabı ne kadar ağırdır" derleronlara denir ki;
Bunlar her sözlerinde Allah Teala'nın ism-i âlisi olan besmeleyi çekerlerdi.Eğer terazinin bir kefesine besmele-i şerife diğer kefesine semalaryerler ve bunların içinde bulunanlar konsaydı besmele-i şerife ağır gelirdi.Cenabı Ecelli ve Ala bu ümmetin her beladan korunması için bir emniyet her hastalıktan korunması için bir devâşeytanın şerriden korunması için bir kale kılınmıştır.Yere geçmektenyangındansimanın geğişmesinden besmele hürmetine muhafaza kılmıştır.Okumaya devam ediniz .Besmele ile Celâl ve kerem sahibi olan Rabbinize yaklaşınız."

Dağlar Taşlar Tesbih Eder
Diğer rivayette Allah Resulü (s.a.v) şöyle buyuruyorlar: "Her kim besmele-i şerifi itikadı sahiha ile okursa onunla birlikte dağlar tesbih ederler."

Diğer rivayetle:"Bir kulbesmeleyi çektiğinde cennet:"Lebbeyk Allahümme sa'deyk ey Rabbim senin falanca kulun "Bismillah..." dedi.Sen o kulunu cehenneminden uzaklaştırı cennetine idhal eyleder"buyurmuşlardır.

Cehennemden Azad Olmak
Cenab-ı Ecelli Alaİsa(a.s)'ya vahyederek buyuru:
"Ey Meryem'in oğlu sana eminlik ayeti olarak hangi ayeti indirdimbiliyor musun?"
İsa(a.s):"Bilmiyorumya Rabbi"der.

Cenab-ı Ecelli Ala:

"Sana eminlik ayeti olarak Bismillah'ı indirdim.Gecendegündüzünde seferindedönüşündeoturmandakalkmandayemendei mende ve bütün hallerinde devam et.Kim Rububiyyetime yakinen iman ederamel defterinde sekiz yüz besmele olursa okulumu cehennemden azad edercennetime koyarım."buyurur.

Yine bir hadisi şerifte:


"İndirilen kitapların içindekilerin tamamı Kur'an'ın içindedir.Kur'an'ın içindekilerin tamamı Fatiha'nın içindedir.Fatiha'da bulunanların tamamıbesmelenin bâ'sındadır."buyurmuşlardır.

Dua Reddolunmaz
Yine bir hadis-i şerifte Resulü Ekrem(s.a.v):
"Evvelinde besmele çekilen dua reddolunmazkabule şayandır."buyurmuşlardır.

Nimetin Gelmesi Mazarratın Gitmesi
Her kim besmele-i şerifeyi yedi gün (786) defa okursa nimetin gelmesimazarratın gitmesi için muradına nail olduğu gibimaddi ve manevi büyük kazançlar elde eder.

Kim Yatarken Okursa
Kim besmeleyi yatacağı vakit (21) defa okursao gece şeytanın şerrindenhırsızın şerrindenansızın ölmekten muhafaza olunur.

Kim Zalime Karşı Okursa
Besmele zalime karşı(50) defa okunursaAllah Teala o zalime korku verir şerrinden emin olunur.

Ağrıya Karşı
Ağrı üzerine üç gün arka arkaya yüzer defa okunursaAllah'ın izni le ağrı zail olur.

Unutkanlığa Karşı
Unutkan olan kimsebir bardak suya (113) defa okur içerseunutkanlığı gider işittiğini unutmaz.

Kırk Gün Okursa
Temiz bir kalb ile kırk gün sabah namazından sonra(20)'şer defa okunursaCenab-ı Ecelli ve Ala okuyanın kalbini sırlarla doldurur.Kainatta meydana gelen her şey rüyada kendisine gösterilir.

Hastaya İçirilirse
Bir bardağa (40) defa yazıldıktan sonra Zemzem suyu ile yazı imha edilirhastaya içirilirseAllah Teala şifa ihsan eder.Doğumu zor yapan kadına içirlirseAllah'ın izni ile çocuğunu sağlıklı bir şekilde doğurur.

Yazılır Eve Asılırsa
Geceleri korkup bağıran çocuk üzerine (21) defa yazılıp asılırsa korku zail olur.Bir kağıda (35) defa yazılıp eve asılırsaşeytan ve cin giremez.Aynı zamanda evin bereketi çoğalır.

Hayatı Boyunca Fenalıktan Emin Olur
Eğer bir kimse Muharrem ayının ilk günü (113) defa yazıp üzerinde gezdirirsehayatı boyunca o kimseye ve ailesine bir fenalık yapılmaz.

Düşmanın Silahı Tesir Etmez
Bir kimse er-Rahıym esmasını(190) defa yazar ve üzerinde taşırsaharp meydanında silah kâr etmez.

Alıntıdır.