Ezan Duası (arapça-türkçe)

Hz Cabir'den nakledilen bir hadiste Peygamberimiz "Kim ezanı duyunca şu duayı okursa ona şefaatim kıyamet gününde vacip olur"

peygamerimizin söylediği dua:


Okunuşu: "Allahumme Rebbe hazihi'd-da'veti't-tamme. Vesselatil kâimeti ati Muhammedenil vesilete vel fazilete ved-dereceter-refîate. vebashu makamen Mahmudenillezi veadteh. İnneke lâ tühlifü'l-mîâd

Türkçesi:
Allah'ım! Ey bu tam davetin ve kılınacak namazın Rabbi Muhammed (sav)'ye vesileyi fazileti ve yüksek dereceyi ver Onu kendisine vaadettiğin Makam-ı Mahmud'a ulaştır"