Başı Dertte Olanlar...Kurtuluş dua'sı Abdülkadir Gelani Hz.

Gavs-ı A'zâm Abdülkâdir Geylânî'nin bütün başı dertte içi sıkıntıda olanlara çok faydalı bir tavsiyesidir bu duâ. Sabah akşam yedişer kere okunması kifayet eder. İnşâallah bu duâdan istifâde edenlerden oluruz.


''Rabbiy inniy mağlubun fantasır vecbür kalbil münkesir vec'mâ şemlil müddesir inneke enter rahmanül muktedir; ikfiniy yâ Kâfi fe enel abdul muftekir ve kefâ billahil veliyyen ve kefâ billahil nasıyra; inneş şirke lezûlmün azîm. Ve mallâhu yuriydu zulmen lil ibad. Fekutia dabirul kavmilleziyne zalemu velhamdulillahi rabbil alemiyn.''


Anlamı:

Rabbim yenildim; behemehal yardım et-nusretinle muzaffer eyle. Kırılmış kalbimi birleştir-bütünleştir-tekleştir. Parçalanan birliğimi cem eyle. Zira sen evet Sen kesinlikle Muktedir Rahman’sın. Bana yet ey Kafiy. Zira ben Senin hiçbir şeyi olmayan kulunum. Veliy olarak Allah yeter Nasıyr olarak Allah yeter. Kesinlikle şirk Azıym bir zulümdür; ve Allah kulları için zulüm dilemez. Zulmeden topluluğun arkası kesilmiştir; alemlerin Rabbı olan Allah’a HAMD olsun.


Kaynak:
Sırrul esrar -Gavsi Azam Seyyid Abdulkadir-i GEYLANİ(K.S.A)

Alıntıdır.