Hazreti Ali'den (R.a) rivayet edildiğine göre demiştir ki Hastalıktan şikâyet ediyordum da Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bana uğradı. Ben şöyle dua ediyordum: Allah'ım! Eğer ecelim gelmişse bana merhamet et ve eğer sonraya kalmışsa beni (hastalıktan) kaldır. Eğer bu bir belâ ise bana sabır ver. Bunun üzerine Resûlüllah (s.a.v) sordu: "Nasıl söyledin?" Hazreti Ali söylediklerini Peygambere tekrarladı. Peygamber de ayağı ile ona dokundu ve şöyle buyurdu: "(Allahümme âfihi) yahud (ravi Şübe'nin şübhesi olarak) (Al-lahümme'şfihi) (Allahım buna afiyet ver yahud buna şifa ver)" Hazreti Ali der ki artık bundan sonra ağrımdan şikâyet etmedim.