Surelerin faziletleri ve sırları [2]

Sure-i Nur-

Bu sure-i celileyi okumaya devam eden kimsenin imanı kalbinde sabitleşir ve Allahu Teala bu kimsenin kalbini şeytan vesvesesinden muhafaza eder...

Sure-i Furkan-

Bu sure-i celileyi 7 defa okuyan kimse çevresinde ki kötü niyetli kişilerin kötülüklerinden haberdar olur ve Allahu Teala onu kötü yollara girmekten alıkor...

Sure-i Şura

Bu sureyi 7 kere okuyan kimse Allahın izni ile herkesin sevgisini kazanmış olur ve böylece herkesle iyi geçinir...

Sure-i Nemi

Bu sureyi okumaya devam eden kimseyi Allahu Teala bütün şerlerden fenalıklardan kötülük ve zulümlerden muhafaza eder...

Sure-i Kasas


7 Defa okuyan kimseyi Allahu Teala büyük bir kazadan kötü niyetli dostarkadaş ve akrabanın şerrinden muhafaza eder...

Sure-i Ankebut

Bu sure-i celileyi her kim bir su üzerine okuyup suyunu içerse Allahu Teala lutfuyla onun unutkanlığı gider ve hafızası artar...

Sure-i Rum

Bu sure-i celile okunduğu zaman Allahu Teala islam ordularını muzaffer eyler ve düşmanları mağlup olur...

Sure-i Lokman

Bu sure-i celileyi 7 defa okuyan kimsenin karnında yaşadığı problemleri ve ağrıları gider...

Sure-i Secde

Bu sureyi bir kimse yazıp bir şişenin içine koysa ve o şişenin ağzını iyi bir şekilde kapattıktan sonra bir eve koysa Allahın izni ile o evde ne yangın olur ne kötü niyetler için bir kimse nede o eve asla hırsız giremez...

Sure-i Ahzab

Bu sure-i celileyi 41 defa okuyan kimsenin işi ve ticaretikazancı yolunda gider ve Allahu Teala bütün işlerinde kolaylık ihsan edip bereketini bolca verrir...

Sure-i Sebe


Bu sureyi 70 kere okuyan kimseyi Allahu Teala büyük bir sıkıntısını giderir...

Sure-i Fatır


Bu sure-i celileyi okumayı adet haline getiren ve devam eden bir kimse Cin ve Şeytanların kötülüklerinden mussallatlarındanvesveselerinden ve her türlü şerlerinden Allahu Telala muhafaza ederek hıfz eyler ve Allahu Teala bu kişiyi ömrünü berek ihsan eder...

Sure-i Yasin


Bu surei celileyi 70 kere okuyan kimsenin yüzüne hayırlı kapılar açılır. Okuyup suyunu içerse Allahu Teala gönlünü nurlandırıp her türlü can ve sıkıntıdan emin kıldırılır...

Sure-i Saffat


Bu sure-i celileyi her kim 78 defa okursa Allahu Teala o kimsenin rızkını genişletip bollaştırır...

Sure-i Sad

Bu sure-i celileyi okumaya devam eden kimseyi Allahu Teala tüm cin ve şeytanların bütün kötülüklerinden hıfz ederek muhafaza eder...

Sure-i Zümer

Bu sure-i celileyi okumaya devam eden her kimse Allahu Tealanın katında Aziz ve mükerrem olur...

Sure-i Mümin


Bu sure-i celileyi 7 sefer okuyan kimsenin Allahu Teala ihtiyaclarını giderir."işlerinde kolaylık sağlar"...

Sure-i Fusillet

Bu sureyi okuyan kimse hırsızların şerrinden emin olur...

Sure-i Şüra

33 Defa okuyan bir kimseyi Allahu Teala kötü kişilerden gelecek tüm kötülüklerden emin kıllar...

Sure-i Zuhruf

Bu sure-i celileyi okumaya devam eden bir kimseyi Allahu Teala kalbinde ki şeytan vesveselerinden arındırarak uzak tutar...

Sure-i Duhan


Bu sureyi okumaya devam eden herkesin sevgisini kazanır...

Sure-i Casiye


Bu sure-i celileyi gurbet seferine çıktığı zaman 40 defa okuyan bir kimseye Allahu Teala gurbet yolculuğunda kendisine kolaylık sağlayarak arzunen bulunduğu işlerinde kolaylık ihsan edip selametle dönmesini nasip eder...

Sure-i Ahkaf


Bu sure-i celileyi yazıp haşere bulunan yere koysa Allahu Tealanın izni ile o haşerelerden bir zarar gelmez ve ayrıca bir çok hastalıklardan da o kimse kurtulur...

akzennun...