Surelerin faziletleri ve sırları [3]

Sure-i Muhammed s.a.v


Bu sureyi savaş esnasında hergün 41 defa okunsa AllahuTeala müslüman askerlerine muafferiyert ihsan eder...

Sure-i Fetih

41 Defa okuyan kimsenin işleriniyi gitmesine ve çok hayırlı kapıların açılmasına vesile olur..

Sure-i Hucurat

Bu sureyi 7 kere okuyan kimseyi Allahu Teala hastalıklardan kurtarıpsıhhat ve afiyete kavuşturur...

Sure-i Kaf

Bu sure-i celileyi her kim Cuma gecesinde 3 defa okursa gözü aydın olur ve mutluluğa erişir...

Sure-i Zariyat

Bu sureyi kıtlık esnasında 70 kere okunduğu zaman Allahu Teala bolluk ve ucuzluk ihsan eder...

Sure-i Tur

Bu sure-i celileyi her kim bir hastaya 3 kere okursa Allahu Teala o hastaya şifa ihsan eder. Karı koca arasında ülfet ve sevgiyi artırır...

Sure-i Necm

Bu sure-i celileyi 21 kere okuyan kimse istek ve arzusuna kavuşmuş olur...

Sure-i Kamer

Bu sureyi okuyan kimsekorkusundakinden kurtulmuş olur...

Sure-i Rahman


Bu sure-i celileyi okuyan kimse Cinlerin şerrinden emin olur Allah dostları tarafından korunur...

Sure-i Vakıa


Bu sureyiokuyan kimseye Allahu Teala bolluk verir ve itibarlı bir kimse olmasını ihsan eder...

Sure-i Hadid


70 Kere okuyan kimselerin işi iyiye gider ve Allahu Teala işlerinde kolaylık ihsan eder...

Sure-i Mücadele

Bu surei celileyi her kim bir avuç toprak üzerine 3 defa okuyup düşman üstüne serpse düşman hezimete uğrar...

Sure-i Harş

Bu sure-i celileyi bir kimse bir işinin yerine gelmesi için 3 defa okursa onun işi-dileği yerine getirilir...

Sure-i Müntahine


Bu sure-i celile okunmaya devam edilse okuyan kişinin nifak-ı kini kaldırılır...

Sure-i Saff

Her kim 3 sefer okurda düşmanının üstüne üflersedüşmanın zararından kurtulur...

Sure-i Cuma

Bu sure-i celileyi her kim ara buluculuk maksadı ile okursa Allahu Teala barış ihsan eder...

Sure-i Münafikun


100 Kere okuyan bir kimseyi Allahu teala hasetçi ve fitneci kimselerin dillerinden muhafaza eder...

Sure-i Tegabun

Bu sure-i celileyi 7 kere okuyan bir kimsenin yer altına korumağa alsdığı "sakladığı" şeyi Allahu Teala korur...

Sure-i Talak

7 kere okuyan kimse avret şerrinden emin olur ve dini emirleri yerine getirmeye ve zengin olmaya muvaffak kılınır...

Sure-i Tahrım

Bu sure-i celileyi okuyan kimseyeailesi ile düzenli bir hayat sürdürmeyi Allahu Telala nasip eder...

Sure-i Mülk

7 Kere okuyan bir kimsebelalardan emin olur. Sabah- akşam okunursa kabir azabından kurtululurkabir suali kolaylaşır.

Sure-i Kalem

Bu sure-i celileyi 10 kere okuyan kimsenin arzu ettiği işi olur ve nazardan Allahu Teala onu korur...

akzennun...