Surelerin faziletleri ve sırları [4]

Sure-i Hakka

Bu sure-i celileyi okuyan kimse kendisine kütülüğü dokunacak kişilerin şerrinden muhafaza edilir...

Sure-i Maaric

Bu sure-i celileyi 10 kere okuyan kimse kıyamet korkusundan emin olur...

Sure-i Nuh

1 Kere okuyan kimse düşmanını mağlup eder...

Sure-i Cin

Bu sure-i celileye 7 sefer okuyan bir kimseyi her türlü cin şerrindennazardanfena sözden Allahu Teala korur Ayrıca küçük çocuklar da bir çok kurkulardan muhafaza edilir...

Sure-i Müzzemmil

Bu sure-i celile geceleyin çocuk üzerine okunursa asla korkmaz...

Sure-i Müddessir

Bu sure devamlı okunduğu taktirde Şeytan şerrinden hıfz edinerek korunur...

Sure-i Kıyame


Bu sureyi devamlı okuyan kimse kıyamet korkusundan emin olur...

Sure-i Dehr

Bu sure-i celileyi 7 sefer okunduğu zaman Allahu Teala o kişiyi hertürlü şerlerden muhafaza eder...

Sure-i Mürselat

Bu sure-i celileyi okumaya devam eden kimse butün iftiralardan emin olmuş olur

Sure-i Nebe


Bu sure-i celileyi ikindiden sonra okuyan bir kimse iftiralardan emin olmuş olur...

Sure-i Naziat

Bu sureyi okumayı devam eden kimseye ölüm anında Allahu Teala kolaylık ihsan eder...

Sure-i Abese


Bu sure-i celileyi okuyan bir kimse meşru bir dilekte bulunsa Allahu Teala onun bu dileğini yerine getirir...

Sure-i Küvvirat

Bu sure-i celileyi 7 defa okuyan kimsenin tevbesini Allahu Teala kabul eder...

Sure-i İnfitar

Bu sureyi 7 defa okuyan kimsenin kazancı artar...

Sure-i Mutaffifin

Bu sure-i celileyi 7 defa okuyan kimsenin ticareti ve kazancı bereketli olur...

Sure-i İnşifak

Bu sure-i celileyi bir kadın çocuk dünyaya getirirken okunup suyu anne içse zahmetten kurtulur...

Sure-i Büruc

Bu sure-i celileyi 21 kere okuyan bir kimse kötü niyetli tüm insanların fenalıklarından korunur...

Sure-i Tarik

Bu sureyi 3 defa okuyan bir kimse Cinlerin ve kötü niyetli tüm insanların fenalıklarından hıfz eylenir...

Sure-i Ala

Bu sure-i celileyi yazıp bağ-bahçeye astığı taktirde meyveleri asla zarar görmez...

Sure-i Ğaşiye

Bu sureyi celile ağrıyan diş ve midede ki gaz için okunduğunda Allahu Tealanın izni ile şifa bulur...

Sure-i Fecr

Bu sureyi celileyi okumaya devam eden kimse büyük "yetkili" kimselerin şerrinden emin olur...

Sure-i Beled

Bu sure-i celile vücuttaki herhangi bir hastalık ve hasseden göz ağrısı için okunduğunda Allahu Tealanın izni ile şifa bulur...

Sure-i Şems

21 Defa okuyan kimse bütün kötülüklerden korkulardan muhafaza edilir...

Sure-i Leyl

Bu sureyi gece ve gündüz 7 şer defa okunduğunda tüm görünür görünmez kötülüklerden muhafaza edilir...

Sure-i Duha

Bu sure-i celileyi 41 defa okuyan okuyan kimse Çalınan şeylerintekrar eline geri gelmesine sebeb olur...

Sure-i İnşirah


Bu sure-i celileyi bir kimse yeni elbise giydiğinde ve saç veya sakalını taradığında okursa fakirlik yüzü görmez...

Sure-i Tin


Bu sureyi 70 kere okunduğunda kişi büyükler gözünde itibarlı olur...

Sure-i Alak


Bu sure-i celile büyüklerin yanına çıkıldığında okunduğu zaman okuyan kişinin arzusu yerine gelir ve itibar görmüş olur...

akzennun...