Surelerin faziletleri ve sırları [5]

Sure-i Kadir

Bu sure-i celileyi ramazan gecesinde 1000 defa okuyan bir kimse HZ. peygamberi [s.a.v.] rüyasında görürsürünselemelerde ki işleri yoluna girmiş olur...

Sure-i Beyyine

Bu sure-i celileyi kim okursa Allahu Teala onu kötü insanların ve kötü varlıkların şerrinden korur...

Sure-i Zülzilet

41 defa okuyan kimsenin düşmanını mağlup ve perişn eder...

Sure-i Adiyat

Bu sure-i celileyi okumaya devam eden kimse nazardanemin olur...

Sure-i Karia


Bu sure-i celileyi ikitarafın arasını bulmak için okunduğu vakit Allahu Tealanın izni ile araları düzelirbarış hasıl olur...

Sure-i Tekasür

Bu sureyi okumaya devam edildiğinde kişinin kabir azabından kurtulmasına vesile olur...

Sure-i Asr

Bu sure-i celile 70 kere okunduğunda boğazında ki sıkıntı [maddi-manevi] gitmiş olur...

Sure-i Hümeze

Bu sure 21 defa okuyan kimse fitneci ve kıskanç kimselerin şerrinden emin olur...

Sure-i Fil

Bu sureyi akşam namazı ortasında 250 kere okunduğunda düşmanını mağlup eder...

Sure-i Kureyş

Bu sure-i celileyi 7 kere okuyan kimsenin korkusu geçeryiyecek ve içeceklere okunduğunda berekete vesile olur...

Sure-i Maun


Bu sure-i celileyi 41 gün bir çocuk üzerine okunursa iftira ve dedikodulardan emin olur...

Sure-i Kevser

Bu sure-i celileyi her kim 1000 defa okursa Allahu Teala ona kevser şarabını nasip eder...

Sure-i Kafirun

Bu sure-i celile günde 3 defa okunursa Allahu Teala onu her türlü belalardan korur hıfz eyler...

Sure-i Nasr


Bu sure-i celileyi 3 defa okuyan kimsenin imanını Allahu Teala şeytan şerrinden koruolur...

Sure-i Lehep


Bu sure-i celileyi 1000 defa okuyan kimse düşmanın zararından emin olur...

Sure-i İhlas

Bu sure-i celileyi haksız yere hapisedilmiş bir kimse için 1000 defa okunduğunda o kimse kurtulmuş olur...

Sure-i Felak - Nas


Her kim bu iki sure-i celileyi her namazın sonunda üçer defa okursa Allahu Teala onun bütün bela ve musibetlerdenfitneci ve fesatçılardansihirbaz ve şeytanların şerrinden korur...

akzennun...