Aşağıda yazılı olan evrada devam edenlerin elinden melekler tutarak bir gelin gibi cennete etraflarında 70 peygamber ve 70 saf melek olduğu halde girecektir. Her safın uzunluğu doğu batı arası kadar olacaktır.

Hızır (a.s) İbrahim Temîmî Hazretlerine :

- Sana hediye getirdim dedi.
- Nedir o hediyeler ? diye sordu.
- Güneş doğmadan ve batmadan önce şunları oku :

Fatiha Suresi 7 defa
İhlas Suresi 7 defa
Felak Suresi 7 defa
Nas Kâfirûn Ayet-el Kürsi duaları 7'er defa

Sübhânellâhi vel hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber 7 defa

Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammed 7 defa

Allâhümme estağfiruke lî ve livâlideyye ve li ehlî ve mâ tevâlede minnî ve lil mü'minîne vel mü'minâti el ahyâi minhüm vel emvât 7 defa

Allâhümme yâ Rabbi if'al bî ve bihim âcilen ve ecilen fid dîni ved dünyâ vel âhırati mâ ente lehû ehlün ve lâ tef'al binâ yâ mevlâye mâ nahnü lehâ ehlün. İnneke ğafûrun haliymün cevvâdün keriymün raûfün rahıym 7 defa

Resulûllâh bu evradı onaylamış ve Hızır doğru söylemiştir. Çünkü o yer yüzünün alimi ve ebdallarının reisi Allah'ın askerlerinden biridir. buyurmuştur.

Kaynak: Şifalı dualar manevi reçeteler

Alıntıdır.