Bismillâhirrahmânirrahıym
Allâhümme salli ve sellim ve bârik alet tal'atiz zâtil mütalsem* Vel ğaysil mütamtam* Lâhûtil cemâli ve nâsûtil visâl* Ve tal'atil hakkı hüviyyeti insânil ezeli fî neşri men lem yezel* Men ekamte bihî nevâsîtel ferkı ilâ turukıl hakk* Fe sallillâhümme bihî minhü fîhi aleyhi* Ve selleme teslîmen kesîrâ. Vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn*


Fazileti:

Bu salavat-ı şerife Hz. Peygamber'e (s.a.v) muhabbeti arttıran manevi dereceleri kuvvetlendiren kalp gözünü açmak isteyenlerin devam edecekleri bir salat ü selamdır. Şeyhül Ekber Muhyiddin Arabi hazretleri bu salavat-ı şerifenin okunması konusunda önemle durmuştur.


Kaynak: Şifalı dualar manevi reçeteler


Alıntıdır.