Allah Resulü (s.a.v) buyuruyor:

- Şu 10 şey 10 derdi giderir:


* Fatiha Suresi kabir azabını giderir.
* Yâsin Suresi kıyamet günü susuzluğunu giderir.
* Duhân Suresi kıyamet gününün şiddetini giderir.
* Vâkıa Suresi fakirliği giderir.
* Mülk Suresi kabir azabını giderir.
* Kevser Suresi düşmanların husumetini giderir.
* Kâfirûn Suresi sıkıntı anında küfre düşmeyi engeller.
* İhlas Suresi nifakı giderir.
* Felak Suresi hasetçinin hasedini yok eder.
* Nâs Suresi de vesveseyi def eder.

Kaynak: Resûlullâh'ın Dilinden Dualar

Alıntıdır.