Bir gün Cebrail Aleyhisselam Efendimiz (s.a.v)'in huzuruna gelmişti. Hz. Peygamber onun yüzünü tebessümlü ve müjdeleyici görmüştü. Daha önce onu böyle hiç görmemişti. Bunun üzerine Cebrail:
" Yâ Muhammed! Allah'ın selamı senin üzerine olsun."
" Ey Cebrail! Allah'ın selamı da senin üzerine olsun." dedi.

" Ey Muhammed! Allah beni sana öyle bir hediye ile gönderdi ki senden önce bu hediye kimseye gönderilmedi. Bu ancak sana ikram edildi" dedi.
Efendimiz: Nedir o hediye ey Cebrail? diye sordu.
Cebrail aleyhisselam:

Sana gönderilen o hediyeler Arş-ı Azam'ın hazinelerindendir. Ey Allah'ın rasulü! Sende onları oku! dedi.

Dua budur:

Yâ men azharel cemîle ve seteral kabiyha* Yâ men lem yüâhız bil cerîrati ve lem yehtüküs sitra* Yâ azıymel afvi* Yâ hasenet tecâvüzi* Yâ vâsial mağfirah* Ve yâ bâsital yedeyni bir rahmeh* Yâ müntehâ külli şekvâ* Ve yâ sâhıbe külli necvâ* Yâ kerîmes safhı ve yâ azıymel menni ve yâ mübdien niami kablestihkâkıhâ* Yâ rabbâhü ve yâ seyyidâhü ve yâ emelâhü ve yâ ğayete rağbetâhü* Es'elüke en lâ teşviye halkıy bin nâr* (Kitâbü'l-Esmâ ve's-sıfâtS.54)

Kaynak: Resûlullâh'ın Dilinden Dualar

Alıntıdır.