Esselâmü aleyküm ehled diyâri minel mü'minîne vel müslimîn* Ve innâ inşâellâhü biküm lâhıkûn* Es'elüllâhe lî ve lekümül âfiyeh

Manası:
Ey mü'min ve müslüman diyarının ahalisi! Allah'ın selamı üzerinize olsun! İnşaallah biz de sizlere kavuşacağız. Allah'tan bana ve sizlere afiyetler vermesini istiyorum.

Kabirleri ziyaret eden kimselerin Yâsîn Suresi'ni okuması müstehaptır. Selamdan sonra 3 İhlas 1 Fatiha okumalı; orada yatanların ruhlarına bağışlanmalı sonra da şöyle duâ etmelidir :

Allâhümme rabbe hâzihil ecsâdil bâliyeti vel ızâ min nehırati haracet mined dünyâ ve hiye bike mü'mineh* Fe bellığ ileyhâ ravhan minke ve selâmen minnlâ * Allâhümme ravvıh ervâhahüm bi ravhı lâ ilâhe illellâhü ve nevvir kubûrahüm bi nûri muhammedin rasûlillâh*

" Her kim mezarlığa girince bu selamı okursa Allah Teala o kimsenin amel defterine Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar gelmiş ve gelecek mü'minlerin adedi kadar sevap yazar."


Kaynak: Resûlullâh'ın Dilinden Duâlar